YouTube videokanali loomise alused

Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse kogumaht on 50 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (50 akad t) – 850 eur.

Individuaalõpe (50 akad t) – 950 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom, Google Meet või Skype veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Sergei Grigorjev – kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja, tase 5; süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus – 20 aastat; õpetamise kogemus – 10 aastat.

Eesmärk: 

Koolituse tulemusel on õppija omandanud vajalikud algteadmised ja praktilised oskused oma videokanali loomisest  YouTube’is.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb YouTube`is  videokanali loomise põhimõtteid ja eripärasid;
 • kasutab vajalikke vahendeid ja võimalusi YouTube videokanali loomisel;
 • loob oma videokanali YouTube`is.

Sihtgrupp: kõik huvilised, kes oskavad kasutada internetti ja tunnevad huvi oma videokanali loomiseks YouTube’is.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus, interneti kasutusoskus.

Õppesisu:

 • Videokanali loomiseks vahalikud vahendid ja reeglid
 • YouTube võimaluste tutvustamine videokanali loomisel
 • Videokanali graafika
 • Oma videokanali loomine YouTube`is 

ÕPPEKAVA: vt. YouTube videokanali loomise alused

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info