YouTube videokanali loomine

Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (80 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (80 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom, Google Meet või Skype veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Sergei Grigorjev – kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja, tase 5; süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus – 20 aastat; õpetamise kogemus – 10 aastat.

Eesmärk: 

Koolituse tulemusel on õppija omandanud põhjalikud teadmised ja oskused oma videokanali loomisest  ja selle kasutamisest YouTube’is.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb YouTube`is  videokanali loomise põhimõtteid ja eripärasid;
 • teab tehnikaid oma või ettevõtte veebilehe reklaamimiseks ja turustamiseks;
 • oskab luua, hallata ja arendada oma videokanali YouTube`is.

Sihtgrupp: eraisikud, firmatöötajad, firmajuhid, turundusjuhid, e-poe omanikud, müügijuhid ja niisama asjahuvilised nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks; kõik huvilised, kes oskavad kasutada internetti ja tunnevad huvi oma videokanali loomiseks YouTube’is.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus, interneti kasutusoskus.

Õppesisu:

 • YouTube võimaluste tutvustamine videokanali loomisel
 • Video-blogimine, selle põhimõtted ja eripärad
 • Oma videokanali loomine YouTube’is 
 • Videokanali loomiseks vajalikud vahendid ja reeglid
 • Videokanali graafika
 • Videoturundus ja reklaamimine
 • Oma või ettevõtte veebilehe edendamine videokanali abil YouTube’is 
 • Videokanali kustutamine YouTube`ist 

ÕPPEKAVA: vt. YouTube videokanali loomine

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info