Veebilehe loomine ja haldamine WordPress’iga

Korralik veebileht vajab pidevat värskendamist, et olla kliendisõbralik ja otsingumootoritest leitav. Samas oleks hea, kui saaks oma veebilehte ise muuta ja täiendada vastavalt vajadusele, ilma et peaks kellelegi maksma.

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 50 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (50 akad t) – 780 eur.

Individuaalõpe (50 akad t) – 850 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom, Google Meet või Skype veebikeskkonnas reaalajas).

Koolitajad: 

Anton Garin – kõrgharidus: programmeerija; täiskasvanute koolitaja, tase 5; süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus – 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus – 5 aastat.

Sergei Grigorjev – kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja, tase 5; süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus – 20 aastat; õpetamise kogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud teadmised ja praktilised oskused veebilehe iseseisvaks loomiseks, haldamiseks ja arendamiseks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • oskab oma veebilehte õigesti planeerida;
 • oskab luua, hallata ja arendada veebilehte vastava tarkvara abil;
 • koostab tegevusplaani internetis turundamiseks.

Sihtgrupp: kõik huvilised, kellel on soov iseseisvalt veebilehte luua, hallata ja arendada; samuti  veebilehe loomise alustavad mikro- ja väikeettevõtjad, veebihaldurid ja niisama asjahuvilised, kes soovivad omandada uusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Veebilehe struktuur. HTML, CSS. Veebilehe loomine
 • Õiguste süsteem. Kasutajad. Kasutajate õiguste määramine
 • Moodulite haldamine ja administreerimine
 • Erinevate komponentide kasutamine (kontaktid, tagasiside jmt)
 • Veebilehe sisu uuendamine ja muutmine
 • Dokumendi loomine: eelvaade, ikoonid, linkimine, pildi lisamine dokumendile, tabeli lisamine jt
 • Dokumendi parameetrite muutmine
 • Failide lisamine serverisse
 • Info paigutamine veebilehel
 • Dokumendi otsing
 • Internetiturundus (meiliaadressid, reklaamid, sotsiaalmeedia jne)

ÕPPEKAVA: vt. Veebilehe loomine ja haldamine WordPress’iga

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info