Veebidisaini baaskoolitus

Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (80 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (80 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Ivar Varm – kõrgharidus: arvutigraafika; kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus – 10 aastat.

Elvi Velpler – kõrgharidus: arvutigraafika; kogenud spetsialist (disain, veebidisain, polügraafia, fotograafia); õpetamise kogemus – 14 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel koostab õppija veebilehekülgi, kasutab eduka lehekülje käivitamiseks kaasaegseid tehnoloogiaid ja tarkvara.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • teab veebilehekülje koostamise põhiprintsiipe ja kasutab vastavat tarkvara;
 • kasutab lehekülgede loomiseks standardšabloone ja graafilisi redaktoreid;
 • kujundab kaasaegsete lahenduste ja disainiga veebilehti.

Sihtgrupp: veebiarendajad ja -projektijuhid, kes soovivad uute meetodite abil tööefektiivsust tõsta; disaini ja sisekujunduse ala töötajad, kellel on soov veebidisaineri ja/või veebiarendaja teadmisi ja oskusi omandada.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Veebidisaini põhiprogrammid. Veebilehekülgede loomiseks kasutatavad programmid
 • Disain internetis: ülesanded, lähenemisviisid, otsused
 • Töötamine programmiga Adobe Photoshop
 • Lehekülgede elementide valik: tekst, taust, illustratsioonide värvilahendus. Komponeerimise eripärad
 • Illustratsioonide ettevalmistus. Formaadid JPEG, GIF, PNG: erinevused ja kasutamisvariandid
 • Sündmuste töötlemine, klassifikatsioon ja päritolu
 • Erinevate graafiliste elementide: skeemide, pealkirjade, raamide jmt ettevalmistuse eripärad
 • Taustapiltide loomine
 • Bännerite koostamine. Bännerreklaam
 • Kujutiskaardi (Image Map) loomine

ÕPPEKAVA: vt. Veebidisaini baaskoolitus

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info