Tarkvarasüsteemide testimise alused

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (80 akad t): 1750 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis Zoom või (Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Juri Bublikov – kõrgharidus: programmeerija; tarkvarasüsteemide testimine töötamiskogemus – 20 aastat; õpetamiskogemus – 12 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel teab õppija tarkvara testimise põhimeetodeid ja oskab enda loodud rakenduse vajalikul määral testidega katta.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb testimise põhimõtteid, rahvuslikke ja rahvusvahelisi testimise standardeid;
 • koostab süsteemi testiplaani;
 • kasutab UI testide loomise raamistikke;
 • testib rakendusi ja automatiseerib testimist;
 • dokumenteerib testi tulemused vastavalt nõuetele.

Sihtgrupp: kõik huvilised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi  tarkvarasüsteemide testimisest ja/või IKT-spetsialistid ja tarkvaraarendajad, kelle täiendõpe avardab nende võimalusi tööturul.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus ja soovitavalt programmeerimisoskus.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus tarkvara testimisse
 • Testimise dokumentatsioon. Testimise plaan. Aruanne testimise kohta
 • Testimise tehnikad
 • Testimise tasemed. Tarkvara koodi testidega kaetuse kriteeriumid
 • Testimise tüübid. Funktsionaalne ja mittefunktsionaalne testimine
 • Mobiili-, veebirakenduste, lokaliseerimise ja turvalisuse testimine
 • Kasutajaliidese testimine (GUI)
 • Regressioonitestimine
 • Testimise automatiseerimine
 • Karjäärivõimalused tarkvarasüsteemide testimises

ÕPPEKAVA: vt. Tarkvarasüsteemide testimise alused

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info