Raamatupidamisprogramm Standard Books

(Standard Hansa, HansaRaama)

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö ja 10 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (30 akad t): 950 eur. 

Õppekeel: еesti või vene keel. 

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn. 

Koolitajad: 

Ingrid Fedotova – Kõrgharidus (Estonian Business School: Rahvusvaheline ärijuhtimine; Tallinna Tehnikaülikool: Ärijuhtimine); Collum Consult OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus);  õpetamiskogemus – 15 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal praktilised oskused mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamise korraldamiseks raamatupidamisprogrammiga Standard Books (Standard Hansa, HansaRaama).

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • korraldab majandusüksuse raamatupidamist lähtudes õigus- ja normatiivaktidest;
 • kajastab lihtsamaid majandustehinguid raamatupidamisprogrammis; sisestab programmi algdokumente, saab ja kontrollib väljundeid; koostab programmis aruandeid;
 • korraldab töötasu arvestamise raamatupidamisprogrammis ning jälgib maksukohustuste täitmist; täidab ja esitab maksudeklaratsioone.

Sihtgrupp: kõik soovijad, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust korraldada mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammiga Standard Books – raamatupidajad, alustavad ettevõtjad, mikro- ja väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised.

Õppe alustamise tingimused: vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; soovitavalt raamatupidamisalased teadmised; arvuti ja interneti kasutamise oskus.

Õppesisu:

 • Raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid
 • Ülevaade raamatupidamisprogrammist
 • Programmiga töötamise põhimõtted
 • Dokumentide sisestamine programmi
 • Päevaraamat, kassa, konto väljavõte, käibeandmik
 • Laoarvestus, põhivara ja väheväärtusliku vara arvestus. Vara arvelevõtmine, põhivara amortisatsioon, inventuurid. Vara mahakandmine
 • Aruandluse koostamine: maksudeklaratsioonid, bilanss, kasumiaruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastavahetus
 • Palgaarveldused ja personaliarvestus
 • Programmide võrdlus

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamisprogramm Standard Books

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info