Raamatupidamisprogramm 1C – Raamatupidamine versioon 7.7

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö ja 10 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (40 akad t) – 950 eur. 

Individuaalõpe (40 akad t) – 1300 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom, Google Meet või Skype veebikeskkonnas reaalajas).

Koolitajad: 

Larissa Romanova –  kõrgharidus: raamatupidamisarvestus ja majandustegevuse analüüs; Larissa Romanova Grupp OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus); õpetamiskogemus – 20 aastat. 

Eesmärk:  Koolituse tulemusel on õppijal praktilised oskused mikro- ja väikeettevõtja raamatupidamise korraldamiseks raamatupidamisprogrammiga 1C – Raamatupidamine versioon 7.7.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • oskab korraldada majandusüksuse raamatupidamist lähtudes õigus- ja normatiivaktidest;
 • kajastab lihtsamaid majandustehinguid raamatupidamisprogrammis; sisestab programmi algdokumente, saab ja kontrollib väljundeid; koostab programmis aruandeid;
 • teostab töötasu arvestamise raamatupidamisprogrammis ning jälgib maksukohustuste täitmist; täidab ja esitab maksudeklaratsioone.

Sihtgrupp: kõik soovijad, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust korraldada mikro- ja väikeettevõtja raamatupidamist raamatupidamisprogrammiga 1C – Raamatupidamine versioon 7.7 – raamatupidajad, alustavad ettevõtjad, mikro- ja väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised.

Õppe alustamise tingimused: vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; soovitavalt raamatupidamisalased teadmised; arvuti ja interneti kasutamise oskus.

Õppesisu:

 • Raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid
 • Ülevaade raamatupidamisprogrammist
 • Programmiga töötamise põhimõtted
 • Dokumentide sisestamine programmi
 • Pea- ja päevaraamat, kassa, konto väljavõte, käibeandmik
 • Laoarvestus, põhivara ja väheväärtusliku vara arvestus. Vara arvelevõtmine, põhivara amortisatsioon, inventuurid. Vara mahakandmine
 • Aruandluse koostamine: maksudeklaratsioonid, bilanss, kasumiaruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastavahetus
 • Palgaarveldused ja personaliarvestus
 • Programmide võrdlus

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamisprogramm 1C – Raamatupidamine versioon 7.7

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info