Pulmafloristika

Õppekavarühm: Käsitöö

Koolituse kogumaht on 50 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on auditoorne töö ja 10 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (40 akad t): 500 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn; Pille tn 7/4, Tallinn. 

Koolitajad:

Galina Tšižova  – kõrgharidus, magister (Leningradi Külmutustehnoloogia Instituut: Insener-tehnoloog); International Floral Academy by Stef Adriaenssens: Course of Basic Contemporary Techniques in Floral Art; EV koolitus: Floristika kursus; täiskasvanute koolitajana töötab floristika erialal aastast 2000. Paralleelselt töötab florist – dekoraatorina; täiskasvanute koolitaja, tase 6; õpetamiskogemus – 19 aastat.

Snežana Reinson – majandusharidus; täiendusõpe – kunsti- ja disaini erakool; töökogemus ürituste korraldamise valdkonnas üle 7 aastat, lisaks peo korraldamisele tegeleb ta dekoratsiooniprojektide loomisega. Tema osalusel on ette valmistatud või välja töötatud kõik Enjoy Tallinn agentuuri dekoratsiooniprojektid (Enjoy Tallinn agentuuri asutaja ja omanik); õpetamiskogemus – 7 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal täiendavad teadmised ja praktilised oskused floristika valdkonnas töötamiseks ning pruudikimpude valmistamiseks ja pulma sobivate erinevate dekoratiivsete kaunistuste tegemiseks.     

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • selgitab välja kliendi ootused, vajadused ja võimalused ning koostab ideekavandi;
 • kasutab sobivaid taimmaterjale, töövõtteid ja sobivat tehnikat, lähtudes sündmuse eripärast;
 • valib sobiva tehnilise ja kunstilise lahenduse, arvestades kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid;
 • valmistab pulmaseadeid, kasutab dekoratiivseid vahendeid ja uusi tehnilisi võtteid;
 • kujundab ruumi vastavalt ideekavandile.

Sihtgrupp: floristina tööd alustavad inimesed, kellel on läbitud floristika baaskoolitus või lillekaubanduse valdkonnas töötavad täiskasvanud, kes soovivad täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi kaasaegsete tehnikate ja tehnoloogiatega.

Õppe alustamise tingimused: soovitavalt floristikaalased baasteadmised ja -oskused ning praktiline kogemus.

Õppesisu:

 • Pulmafloristika. Pulmafloristika traditsioonid. Kaasaegne pulmafloristika
 • Taimmaterjali valimine ja dekoratiivsete vahendite kasutamine
 • Pulmaseadete valmistamine. Pulmaseadete valmistamise materjalid, tehnikad ja töövõtted
 • Pulmaseadete disain, kompositsiooni- ja värvusõpetuse reeglid
 • Pulmaseaded: pruudikimbud, pulmaauto kaunistused, lauaseaded, ruumide dekoratsioonid

ÕPPEKAVA: vt. Pulmafloristika

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info