Programmeerimise alused PHP keelega

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (80 akad t): 1600 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Anton Garin – kõrgharidus: programmeerija; täiskasvanute koolitaja, tase 5; süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus – 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus – 5 aastat.

Sergei Grigorjev – kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja, tase 5; süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus – 20 aastat; õpetamise kogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija tuttav programmeerimisalustega PHP keele baasil, teab PHP keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat ja PHP keele kasutamise printsiipe, kasutab enamkasutatavaid algoritme, andmestruktuure ja objektorienteeritud programmeerimist.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • loob PHP baasmooduleid kasutades selleks kaasaegseid koodimisstandardeid ja PHP keele võimalusi;
 • kasutab erinevaid andmestruktuure, klassid ja objektid;
 • kasutab programmeerimiskeele põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks;
 • tõlgendab programmeerimiskeele süntaksit õigesti;
 • koostab andmebaasi ning kasutab SQL päringuid PHP keskkonnas;
 • koostab veebilehti ja elemente.

Sihtgrupp: kõik huvilised, kes soovivad omandada programmeerimise aluseid PHP keelega; samuti infotehnoloogia osakondades töötavad inimesed, tarkvaraarendajad ja töötajad, kes vastutavad ettevõtte veebilehe arendamise eest nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus programmeerimisse. Ülevaade programmeerimiskeeltest
 • PHP keele alused, muutujad ja konstandid
 • Operatsioonid lihtsamate tüüpidega. Loogilised operaatorid
 • Programmi juhtkonstruktsioonid. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine
 • Andmemassiivid
 • Funktsioonid ja parameetrid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad
 • Sõned
 • Objektorienteeritud programmeerimise alused (OOP). Klassid ja objektid. Abstraktsed klassid ja liidesed. Juurdepääsu modifikaatorid
 • Faili lugemine/kirjutamine serveris
 • Töö vormidega ($_POST, $_GET, $_FILES)
 • Andmebaaside loomine (MySQL). Päringute sooritamine. PDO ja mysqli kasutamine

ÕPPEKAVA: vt. Programmeerimise alused PHP keelega

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info