Programmeerimise alused Java keelega

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (80 akad t): 1600 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Anton Garin – kõrgharidus: programmeerija; täiskasvanute koolitaja, tase 5; süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus – 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus – 5 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija praktilised algteadmised programmeerimisest Java keeles, tunneb programmeerimisega seotud mõisteid ja kasutab enamkasutatavaid algoritme, andmestruktuure ja objektorienteeritud programmeerimist.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • loob Java baasmooduleid kasutades selleks kaasaegseid koodimisstandardeid ja Java keele võimalusi;
 • kasutab erinevaid andmestruktuure, klassid ja objektid;
 • kasutab programmeerimiskeele põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks;
 • tõlgendab programmeerimiskeele süntaksit õigesti;
 • koostab lihtsamaid programme ja rakendab objektorienteeritud programmeerimise põhimõtteid.

Sihtgrupp: kõik huvilised, kes soovivad omandada programmeerimise aluseid Java keelega.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus programmeerimisse. Ülevaade programmeerimiskeeltest
 • Andmetüübid. Muutujad ja konstandid. Operatsioonid lihtsamate tüüpidega 
 • Programmi juhtkonstruktsioonid. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine
 • Andmemassiivid
 • Meetodid. Overloading. Parameetrid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad
 • String, StringBuffer, StringBuilder
 • ArrayList, LinkedList, Map
 • Objektorienteeritud Programmeerimise (OOP) alused. Klassid ja objektid. Abstraktsed klassid ja liidesed. Juurdepääsu modifikaatorid
 • Input/Output (I/O)
 • Generics (meetodid, klassid ja liidesed)

ÕPPEKAVA: vt. Programmeerimise alused Java keelega

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info