Programmeerimise alused C# keelega

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad t): 1600 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Anton Garin – Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); Süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus – 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus – 5 aastat.

Marina Vigant – Kõrgharidus (Voroneži Pedagoogiline Ülikool: Matemamaatika, informaatika ja arvutustehnika õpetaja); infosüsteemide kasutamise spetsialist; Java, C# õpetamise kogemus – 15 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija praktilised algteadmised programmeerimisest C# keeles, tunneb programmeerimisega seotud mõisteid ja oskab enamkasutatavaid algoritme ja andmestruktuure kasutada.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • kasutab erinevaid andmestruktuure;
 • kasutab programmeerimiskeele põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks;
 • tõlgendab programmeerimiskeele süntaksit õigesti;
 • koostab lihtsamaid programme.

Sihtgrupp: kõik huvilised, kes soovivad omandada programmeerimise aluseid C# keelega.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus programmeerimisse. Ülevaade programmeerimiskeeltest
 • Andmetüübid. Muutujad ja konstandid. Operatsioonid lihtsamate tüüpidega. Andmemassiivid
 • C# programmeerimiskeeles kasutatavad lausekonstruktsioonid
 • Meetodid. Andmetüüpide ühilduvus, andmete teisendamine
 • Objektorienteeritud programmeerimise alused
 • Tutvumine C# integreeritud töökeskkonnaga. Keele põhilised elemendid. Programmi struktuur
 • Programmi juhtkonstruktsioonid. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine.
 • Meetodid. Formaalsed ja tegelikud parameetrid
 • Sõned (String)
 • Sisend / väljund (I/O)
 • Klassid ja objektid

ÕPPEKAVA: vt. Programmeerimise alused C# keelega

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info