Operatsioonisüsteemide paigaldamine ja haldamine

Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (80 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (80 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom, Google Meet või Skype veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Anton Garin – kõrgharidus: programmeerija; täiskasvanute koolitaja, tase 5; süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus – 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus – 5 aastat.

Sergei Grigorjev – kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja, tase 5; süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus – 20 aastat; õpetamise kogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel  on õppija omandanud teadmised operatsioonisüsteemide ja failisüsteemi põhimõistetest, erinevate operatsioonisüsteeme ning failide haldamise põhimõtetest; põhiteadmised ja praktilised oskused operatsioonisüsteemide paigaldamiseks ja haldamiseks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • paigaldab operatsioonisüsteemi ja vajalikku rakendustarkvara;
 • oskab hallata faile, kasutajaid ja kasutajagruppe;
 • seadistab võrguliideseid, süsteemi- ja rakendustarkvara;
 • koostab koorik skripte;
 • suunab sisend/väljundvooge.

Sihtgrupp: personaliosakondades, ettevõtete infotehnoloogia osakondades, samuti süsteemiadministraatoritena või võrguadministraatorina töötavad inimesed ning täiskasvanud inimesed, kellel on soov tööturule naasta ja kellel on eelmine töökogemus selles valdkonnas. 

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Operatsioonisüsteemi mõiste ja kujunemine. Operatsioonisüsteemide ajalugu ja tüübid
 • Arvutisüsteemide struktuurid ja operatsioonisüsteemi funktsioonid
 • Operatsioonisüsteemi peamised ülesanded ja komponendid
 • Operatsioonisüsteemi ja vajalikku rakendustarkvara paigaldamine
 • Seadmeajurite olemus. Riist- ja tarkvaraliste ressursside haldus

ÕPPEKAVA: vt. Operatsioonisüsteemide paigaldamine ja haldamine

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info