MS Word ja MS Excel kasutamise alused

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 46 akadeemilist tundi, millest 36 tundi on auditoorne töö ja 10 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (46 akad t): 1008 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; täiskasvanute koolitaja, tase 5; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel kasutab õppija tekstitöötlus- ja tabelarvutuste loomise programme; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat, teabeotsingu põhimõtteid ja infovahetuse vajadust.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb MS Wordi ja MS Exceli töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
 • teab tekstitöötluse võimalusi ja teostab õigekirja kontrolli;
 • vormindab dokumendis olevaid tekste ja lõike; lisab MS Word dokumenti pilte ja tabeleid; seadistab lehekülge ja teostab korrektselt dokumendi väljatrükki;
 • tunneb andmetüüpe MS Excelis ja oskab neid muuta;
 • koostab tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke;
 • kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone; analüüsib tabeleid ja visualiseerib andmeid diagrammidega.

Sihtgrupp: algajad arvutikasutajad ja aegunud oskustega tööealine rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kellel on soov igapäevaselt arvutis töötada.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

 • MS Wordi mallide tutvustus ja dokumendi loomine nende põhjal
 • Erinevate kujundusstiilide kasutamine
 • Tabelite lisamine ja muutmine, kujundamine ja paigutamine dokumendis
 • Õigekirja kontroll. Lehekülje häälestus
 • Tekstitöötlus ja failihaldus
 • Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele MS Excelis
 • Funktsioonide kasutamine
 • Töölehe, tabeli ja faili kaitsmine
 • Ridade, veergude ja valemite peitmine
 • Tabelite analüüs

ÕPPEKAVA: vt. MS Word ja MS Excel kasutamise alused

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info