MS Office baaskoolitus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (80 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (80 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; täiskasvanute koolitaja, tase 5; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Sergei Grigorjev – kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja, tase 5; süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus – 20 aastat; õpetamise kogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel kasutab õppija tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitluste loomise programme; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat, interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid ja infovahetuse võimalusi.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • kasutab MS Word ja MS Excel peamisi töövõtteid;
 • koostab esitlusi ja ettekandeid MS Power Point programmis;
 • kasutab MS Outlooki oma e-posti, ajakavade, tööülesannete ja kontaktide haldamiseks;
 • kasutab interneti peamiseid ressursse ja teenuseid, leiab vajalikku informatsiooni ja edastab seda;
 • omab ülevaadet e-keskkondadest Zoom ja/või Google Meet ja/või MS Teams.

Sihtgrupp: kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada ja aegunud oskustega tööealine rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas. 

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

 • Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste
 • MS Word kasutamise alused: MS Wordi mallide tutvustus ja dokumendi loomine nende põhjal; erinevate kujundusstiilide kasutamin; tabelite lisamine ja muutmine, kujundamine ja paigutamine dokumendis; õigekirja kontroll. Lehekülje häälestus; tekstitöötlus ja failihaldus
 • MS Excel kasutamise alused: dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele MS Excelis; funktsioonide kasutamine; töölehe, tabeli ja faili kaitsmine; ridade, veergude ja valemite peitmine; tabelite analüüs
 • Esitluse loomine MS Power Point’is: slaidide lisamine ja paigutused MS PowerPointis; päised ja jalused; kujundusmallide tutvustus ja esitluses kasutamine; esitluse ülevaatamine, õigekirja kontroll; esinemise ettevalmistamine ja väljatrüki teostamine
 • MS Outlooki kasutamise alused: MS Outlooki oma e-posti kasutamine; ajakavade, tööülesannete ja kontaktide haldamine
 • Interneti kasutamine: internetiotsing, otsingusüsteemid, internetikataloogid. Turvalisus internetis jt
 • Ülevaade e-keskkondadest Zoom ja/või Google Meet ja/või MS Teams

ÕPPEKAVA: vt. MS Office baaskoolitus

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info