MS Exceli profikoolitus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 28 tundi on auditoorne töö ja 12 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (40 akad t) – 750 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; täiskasvanute koolitaja, tase 5; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud teadmised ja praktilised oskused, mis aitavad töötada efektiivselt andmete suurte kogudega, teha nende analüüsi, tulemuslikult kasutada MS Exceli funktsioone.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • koostab ja vormistab korrektset tabelit;
 • töötab mahukate andmebaasidega ja rakendab nendega töötamise reegleid;
 • visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega;
 • kasutab analüüsivahendeid;
 • kasutab keerulisi diagramme.

Sihtgrupp: MS Exceli baasoskustega tööealine rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kellel on soov igapäevaselt professionaalselt arvutis töötada; kõik huvilised, kelle töö nõuab põhjalikke teadmisi tabelarvutusest.

Õppe alustamise tingimused: vajalik MS Exceli kasutamise baasoskus.

Õppesisu:

 • Loogiliste funktsioonide rakendamine
 • Asenduste ja linkide funktsioonide rakendamine
 • Andmete rühmitamine pivot tabelites
 • Keerulised diagrammid
 • Andmete analüüs pivot tabelite abil
 • Andmete konsolideerimine

ÕPPEKAVA: vt. MS Exceli profikoolitus

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info