MS Exceli baaskoolitus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (80 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (80 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; täiskasvanute koolitaja, tase 5; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud põhjalikud teadmised ja praktilised oskused MS Exceli tabelarvutusprogrammi kasutamisest.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb MS Exceli töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
 • sisestab andmed ja teostab arvutusi tabeli andmetega MS Exceli keskkonnas;
 • tunneb valemeid ja kasutab arvutamiseks MS Exceli enamlevinud funktsioone;
 • visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega;
 • seadistab lehekülge ja teostab korrektselt tabelite ja diagrammide väljatrükki.

Sihtgrupp: arvuti tavakasutajad, kellel puudub varasem töökogemus tabelarvutusega või kelle töö nõuab Exceli kasutamist (kontoritöötajad: personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne) ja kellel on soov efektiivselt korraldada igapäevast arvutitööd.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Rakenduse (MS Excel) kasutamine (töö arvutustabelitega, tööviljakuse tõstmine)
 • Lahtrid (lisamine ja valimine, redigeerimine ja sortimine, kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine)
 • Töölehtede haldus (read ja veerud, töölehed)
 • Valemid ja funktsioonid (aritmeetilised valemid, funktsioonid – SUM (summa), AVERAGE (keskmine), MINIMUM (miinimum), MAXIMUM (maksimum) jne.)
 • Vormindamine (arvud ja kuupäevad, sisu, joondus ja ääriseefektid)
 • Diagrammid (loomine, redigeerimine)
 • Väljundite ettevalmistamine (häälestus, kontroll ja printimine)

ÕPPEKAVA: vt. MS Exceli baaskoolitus

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info