MS Excel kasutamise alused

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 28 tundi on auditoorne töö ja 12 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (40 akad t): 700 eur. 

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Victor Ustich – Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud esmased MS Exceli kasutamise oskused, tunneb programmide kasutatavat terminoloogiat, teabeotsingu põhimõtteid ja infovahetuse vajadust.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb andmetüüpe MS Excelis ja oskab neid muuta;
 • koostab tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke;
 • kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone;
 • analüüsib tabeleid;
 • visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega.

Sihtgrupp: algajad arvutikasutajad ja aegunud oskustega tööealine rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kellel on soov igapäevaselt arvutis töötada.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

 • Töökeskkonna kohaldamine
 • Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele
 • Funktsioonide kasutamine
 • Töölehe, tabeli ja faili kaitsmine
 • Ridade, veergude ja valemite peitmine
 • Tabelite analüüs

ÕPPEKAVA: vt. MS Excel kasutamise alused

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info