Majandustegevusteated ja tegevusload

Sotsiaal-Humanitaar Infokooli (Fortis Koolitus OÜ) majandustegevusteate number on 225643, väljastatud 27.08.2021.a

Asutuse teised majandustegevusteated: 

Majandustegevusteate nr. 204278: kehtib alates 27.08.2018.a kehtib kuni 27.08.2021.a

Majandustegevusteate nr. 173357: kehtib alates 16.03.2017.a kehtib kuni 27.08.2018.a

Majandustegevusteate nr. 141781: kehtib alates 24.08.2015.a kehtib kuni 16.03.2017.a

Õppekavarühmad:

Aiandus
Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
Arvutikasutus
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Hulgi- ja jaekaubandus
Juhtimine ja haldus
Keeleõpe
Käsitöö
Lastehoid ja teenused noortele
Majandusarvestus ja maksundus
Mehaanika ja metallitöö
Moe-, sise- ja tööstusdisain
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
Vara- ja isikukaitse

Tegevusload:

Eesti keele A2 – tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitusTegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 119
Eesti keele B1 – tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitusTegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 119
Eesti keele B2 – tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitusTegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 119
Eesti keele C1 – tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitusTegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 119
Turvatöötaja põhiõppe koolitusTegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66
Turvajuhi õppe koolitusTegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66