LibreOffice baaskoolitus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (60 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (60 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Skype veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Sergei Grigorjev – Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus – 20 aastat; õpetamise kogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel kasutab õppija tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitluste loomise programme; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat, interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid ja infovahetuse võimalusi. 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb LibreOffice töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
 • kasutab tekstiredaktorit Writer: sisestab ja vormindab teksti, teostab õigekirja kontroll, lisab dokumenti pilte ja tabeleid, seadistab lehekülge, teostab korrektselt dokumendi väljatrükki
 • töötab tabelitöötlusvahendiga Calc: tunneb andmetüüpe Calc’is ja oskab neid muuta, koostab tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke
 • kasutab Impress esitluste loomise programmi: koostab ja demonstreerib esitlusi, teab esitluse loomise reeglid ja tavad, kasutab kujundusmalle;
 • leiab vajalikku informatsiooni ja edastab seda.

Sihtgrupp: algajad arvutikasutajad, kontoritöötajad (sekretärid, personalijuhid, raamatupidajad jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada ja aegunud oskustega tööealine rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas. 

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

 • Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste
 • Writeri mallide tutvustus ja dokumendi loomine nende põhjal
 • Erinevate kujundusstiilide kasutamine
 • Tabelite lisamine ja muutmine, kujundamine ja paigutamine dokumendis
 • Õigekirja kontroll. Lehekülje häälestus
 • Tekstitöötlus ja failihaldus
 • Tabelitöötlusvahend Calc
 • Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele
 • Funktsioonide kasutamine
 • Töölehe, tabeli ja faili kaitsmine
 • Ridade, veergude ja valemite peitmine
 • Tabelite analüüs
 • Esitluste loomise ja demonstreerimise vahend Impress
 • Slaidide lisamine ja paigutused. Päised ja jalused
 • Kujundusmallide tutvustus ja esitluses kasutamine
 • Esitluse ülevaatamine, õigekirja kontroll
 • Esinemise ettevalmistamine ja väljatrüki teostamine
 • Interneti kasutamine

ÕPPEKAVA: vt. LibreOffice baaskoolitus

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info