Koostööpartnerid

 1. Haridus- ja Teadusministeerium
 2. Eesti Töötukassa
 3. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
 4. Eesti Raamatupidajate Kogu
 5. SA Innove
 6. Tallinna Ülikool
 7. Informaatika ja Arvutustehnika Instituut OÜ
 8. Turko Õppekeskus OÜ
 9. Tallinna Erateeninduskool (MTÜ Tetkool)
 10. SVS-L Koolituskeskus
 11. The Baltic International Academy
 12. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
 13. Международная высшая школа практической психологии
 14. Integratsiooni Sihtasutus
 15. Tallinna Linnaosavalitsus
 16. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
 17. Sotsiaalkindlustusamet
 18. Eesti Rahvusraamatukogu
 19. Maardu linna raamatukogu
 20. Taproban AS
 21. Elekter AB OÜ
 22. Hartran OÜ
 23. Rexon OÜ
 24. Poolsaar AS
 25. Pranko OÜ
 26. X-bit labs LLC Media Company
 27. MTÜ Montessori Koolitusühing
 28. Sanaster German OÜ