Kontoritöö tarkvara kasutamine

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (80 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (80 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Victor Ustich – Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Sergei Grigorjev – Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus – 20 aastat; õpetamise kogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel kasutab õppija tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitluste loomise programme; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat, interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid ja infovahetuse võimalusi.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb MS Wordi, MS Exceli ja MS PowerPointi töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
 • töötab failide ja kaustadega;
 • sisestab ja vormindab teksti;
 • kasutab efektiivselt tabelarvutusprogrammi ja muud kontoritarkvara;
 • koostab esitlusi ja teeb ettekannet;
 • kasutab interneti peamiseid ressursse ja teenuseid, leiab vajalikku informatsiooni ja edastab seda.

Sihtgrupp: kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada ja aegunud oskustega tööealine rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas. 

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

 • Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste
 • MS Wordi mallide tutvustus ja dokumendi loomine nende põhjal
 • Erinevate kujundusstiilide kasutamine
 • Tabelite lisamine ja muutmine, kujundamine ja paigutamine dokumendis
 • Õigekirja kontroll. Lehekülje häälestus
 • Tekstitöötlus ja failihaldus
 • Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele MS Excelis
 • Funktsioonide kasutamine
 • Töölehe, tabeli ja faili kaitsmine
 • Ridade, veergude ja valemite peitmine
 • Tabelite analüüs
 • Slaidide lisamine ja paigutused MS PowerPointis. Päised ja jalused
 • Kujundusmallide tutvustus ja esitluses kasutamine
 • Esitluse ülevaatamine, õigekirja kontroll
 • Esinemise ettevalmistamine ja väljatrüki teostamine
 • Interneti kasutamine. Internetiotsing: otsingusüsteemid, internetikataloogid. Turvalisus internetis jt

ÕPPEKAVA: vt. Kontoritöö tarkvara kasutamine

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info