Interjööri 3D-visualiseerimine programmis 3ds Max

Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (80 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (80 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; täiskasvanute koolitaja, tase 5; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Žanna Kriger – kõrgharidus: sisekujunduskunstnik, era- ja üldkasutatavate ruumide projekteerimise kogemus – 10 aastat, õpetamiskogemus – 12 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel tunneb ja kasutab õppija programmi 3ds Max sisekujunduseks ning töötab materjalidega, kaameratega ja valgusallikatega.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • loob staatilisi stseene;
 • töötab materjalidega, kaameratega ja valgusallikatega;
 • modelleerib primitiivide ja parameetriliste modifikaatorite abil; kasutab loogilisi operatsioone;
 • loob kolmemõõtmelisi ruume ja fotorealistlikke kujutisi kolmemõõtmelistest objektidest.

Sihtgrupp: kunsti- ja disainitöötajad, sisekujundajad ja -arhitektid, kes töötavad arhitektuuribüroodes, ehitusfirmades, reklaamagentuurides, sisustuskaubamajades ja kõik huvilised, kes soovivad omandada oskust iseseisvalt töötada sisekujunduse suunas kasutades programmi 3ds MAX.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Üldteadmised. Tutvumine programmiga. Erialane terminoloogia
 • Töö objektidega. Objektide omadused ja modifikaatorid
 • Arhitektuurilised objektid
 • Modelleerimine (redigeeritavad objektid)
 • Lekaalid ja kõverad
 • Materjalid. Valgusallikad ja materjalide kaardid
 • Kaamerad ja visualiseerimine
 • Valgustuse seadistamine sisekujunduse visualiseerimiseks
 • Kujutiste töötlus

ÕPPEKAVA: vt. Interjööri 3D-visualiseerimine programmis 3ds Max

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info