Inglise keele koolitus C1 tasemel

Koolituse kogumaht on 220 akadeemilist tundi, millest 180 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (180 akad t):  2400 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Viktoria Jakobson – Kõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikool: Filoloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus – 15 aastat.

Olga Ilnitskaja – Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanudinglise keele oskuse vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud C1 taseme keeleoskusnõuetele.

Õppijate keeleoskuse parandamine professionaalsel tasemel arendades ühtlaselt kõiki oskusi: suhtluskeel, lugemine, kirjutamine ja kuulamine.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendusi;
 • oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata;
 • kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes;
 • loob selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

Sihtgrupp: Täiskasvanudinimesed, kes valdavad inglise keele grammatikat, mõistavad kõnet keerukatel teemadel, suudavad end väljendada üksikasjalikult kõikidel teemadel, soovivad omandada inglise keelt vilunud keelekasutaja tasemel ning saavutada vaba suhtluse pädevus.

Õppe alustamise tingimused: Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60% või tõendatud inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus C1 tasemel

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info