Inglise keele koolitus A2 tasemel

Koolituse kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (160 akad t): 2200 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Viktoria Jakobson – kõrgharidus, magistrikraad: filoloog, inglise keele õpetaja; õpetamiskogemus – 15 aastat.

Olga Ilnitskaja – kõrgharidus, magistrikraad: filoloog, inglise keele õpetaja; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanudinglise keele oskuse vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud A2 taseme keeleoskusnõuetele.

Õppijate keeleoskuse arendamine pakkudes neile inglise keele algteadmiste omandamise võimalust, aidates ületada keelebarjääri ja julgustamaks inglise keeles suhtlemiseks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
 • kirjeldab lihtsate fraaside ja lausete abil oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendab oma vajadusi.

Sihtgrupp: Täiskasvanudinimesed, kes vähesel määral valdavad inglise keele grammatikat, selged on vähemalt mõned sõnad ja laused ning kes soovivad omandada algtaseme keelekasutaja hea esmase keeleoskuse.

Õppe alustamise tingimused: Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60%, inglise keele oskus vähemalt A1-tasemel.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus A2 tasemel

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info