Inglise keele koolitus 0-A1 tasemel

Õppekavarühm: Keeleõpe

Koolituse kogumaht on160 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (160 akad t): 2100 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Viktoria Jakobson – kõrgharidus, magistrikraad: filoloog, inglise keele õpetaja; õpetamiskogemus – 15 aastat.

Olga Ilnitskaja – kõrgharidus, magistrikraad: filoloog, inglise keele õpetaja; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanudinglise keele oskusevastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendiga määratletud A1 taseme keeleoskusnõuetele: inglise keele elementaaroskused toimetulekuks igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele;
 • suhtleb  lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Sihtgrupp: Täiskasvanudinimesed, kes alustavad inglise keele õppimist null tasemest ning soovivad omandada esmase keeleoskuse ja saavutada selles läbimurde.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

ÕPPEKAVA: vt. Inglise keele koolitus 0-A1 tasemel

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info