Inglise ärikeele koolitus

Õppekavarühm: Keeleõpe

Koolituse kogumaht on120 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad t): 1440 eur. 

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Viktoria Jakobson – kõrgharidus, magistrikraad: filoloog, inglise keele õpetaja; õpetamiskogemus – 15 aastat.

Olga Ilnitskaja –– kõrgharidus, magistrikraad: filoloog, inglise keele õpetaja; õpetamiskogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud teadmisi inglise ärikeele sõnavarast ja keelestruktuuridest ning oskusi koostamaks ärikeskkonnas vajalikke dokumente (ärikiri, raport).

Kaasaegse rahvusvahelise inglise ärikeele oskuse parandamine ja arendamine.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • omab põhilise inglise keelse ärisõnavara ja ärisuhtluse oskuse nii suuliselt kui kirjalikult,
 • saab aru keerukatest ärialastest tekstidest, mis võimaldab tal pidada erialaainetes inglisekeelset kirjavahetust ja saab praktilisi oskuseid toimetulekuks rahvusvahelises äris;
 • kirjeldab ja analüüsib äriga seotud probleeme inglise keeles ning arutleb äriga seotud küsimustes nii Eesti kui ka maailma kontekstis;
 • teeb ettekannet äriga seotud teemal.

Sihtgrupp: Täiskasvanud inimesed, kes kasutavad oma töös inglise keelt ja kes soovivad parandada oma karjäärivõimalusi läbi inglise keele oskuste parandamise ja arendamise.

Õppe alustamise tingimused: Inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel (keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60% või tõendatud inglise keele oskus vähemalt B1-tasemel).

Õppesisu:

 • Tervitamine ja viisakusväljendid
 • Enese- ja teiste tutvustus, ettevõtte tutvustus
 • Ametikirja (raporti) koostamine
 • Tööalane telefonisuhtlus
 • Suhtlemine, networking ja välispartnerite vastuvõtt
 • Koosolek: osalemine ja korraldamine
 • Läbirääkimised, kokkulepete sõlmimine

Omandatud sõnavara:

 • Töö ja karjäär (ametid, tooted ja teenused jmt)
 • Klienditeenindus
 • Vastavalt valitud valdkonnale: raamatupidamine, müük ja turundus, turism, majandus, õigus, psühholoogia jmt)
 • Polite English, business communication, telemarketing
 • Presentation
 • Business letter
 • Exhibitions, receiving the delegation
 • Meeting and reports
 • Negotiations and deals

ÕPPEKAVA: vt. Inglise ärikeele koolitus 

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info