Floristika laiendatud koolitus

Õppekavarühm: Käsitöö

Koolituse kogumaht on 340 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on auditoorne töö, 40 tundi praktika koolikeskkonnas ning 60 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (280 akad t): 2300 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Punane tn 1 (II korrus), Tallinn.

Koolitajad:

Galina Tšižova  – kõrgharidus, magister (Leningradi Külmutustehnoloogia Instituut: Insener-tehnoloog); International Floral Academy by Stef Adriaenssens: Course of Basic Contemporary Techniques in Floral Art; EV koolitus: Floristika kursus; täiskasvanute koolitajana töötab floristika erialal aastast 2000. Paralleelselt töötab florist – dekoraatorina; täiskasvanute koolitaja, tase 6; õpetamiskogemus – 19 aastat.

Snežana Reinson – majandusharidus; täiendusõpe – kunsti- ja disaini erakool; töökogemus ürituste korraldamise valdkonnas üle 7 aastat, lisaks peo korraldamisele tegeleb ta dekoratsiooniprojektide loomisega. Tema osalusel on ette valmistatud või välja töötatud kõik Enjoy Tallinn agentuuri dekoratsiooniprojektid (Enjoy Tallinn agentuuri asutaja ja omanik); õpetamiskogemus – 7 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal Florist, tase 4 kutsestandardi kompetentsidele ja Meisterflorist, tase 5 kutsestandard kompetentsidele vastavad põhjalikud teadmised ja praktilised oskused floristika valdkonnas töötamiseks ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • teab tööd lillekaubanduse valdkonnas;
 • valmistab ette ja hoiab korras vajalikud töövahendid;
 • tunneb taimi ja oskab neid kasvatada ning hooldada;
 • valmistab taimi (eelkõige lilled) ette müügiks,
 • valmistab lilleseadeid (sh teeb dekoreerimistöid), kasutab uusi tehnilisi võtteid;
 • korraldab ja organiseerib ettevõtte tööd, juhib ettevõtet ja juhendab kaastöötajaid.

Sihtgrupp: kõik huvilised, kes soovivad omandada põhjalike teadmisi ja praktilisi oskusi, mis on vajalikud floristika valdkonnas töötamiseks või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi kaasaegsete tehnikate ja tehnoloogiatega. Arvestatakse ka eelnevat töökogemust floristina.  

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu: 

1. Floristika baaskoolitus (80 akad t)

1.1. Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine

 • Eriala terminoloogia. Taimmaterjali nimekiri. Taimede nimetused eesti- ja ladina keeles
 • Taimmaterjali vastuvõtmine ja müügiks ettevalmistamine
 • Botaanika alused. Taimede tundmine, istutamine, kasvatamine ja kasutamine. Taimede hooldamine, säilitamine ja ajatamine

1.2. Lilleseadete valmistamine (sh dekoreerimistööd)

 • Töövahendid ja materjalid. Töövahendite ja töökoha ettevalmistamine ning korrashoid. Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid, keskkonnakaitse
 • Kujundamise põhielemendid ja põhimõtted. Värviring, värviharmoonia, värvide kombinatsioonid,  värvikontrastid. Kujunduskavandi tegemine ja projekti planeerimine
 • Kunstiõpetus. Värvusõpetus, kompositsioon ja kompositsioonireeglid. Joonistamine, maalimine ning kunstiajalugu. Materjaliõpetuse alused
 • Floristika stiilid: dekoratiivne, vegetatiivne, paralleelne, vaba stiil jmt.
 • Lõikelillede ja -roheluse sortiment ja hooldus. Töö lõikelilledega
 • Proportsioonid floristikas ja kuldlõige. Fibonacci arvud
 • Oaasi tüübid. Oaasi kasutamine, töö liigid ja -viisid
 • Kimpude valmistamise tehnikad: spiraal ja paralleelne tehnika. Karkassil kimp, karkassi ehitamine. Kimpude eripärad: naistele, meestele, lastele jmt.
 • Lilleseade põhimõtted ja elemendid. Lilleseade loomine ja valmistamine. Lilleseade stiilid. Istutusseade, ökoloogiline lilleseade jmt. Lilleseadete kasutamine ruumikujundustöödes
 • Pärg, pärja punumise tehnika
 • „Euroopa puu“, töö kipsiga

1.3. Müügitöö korraldamine ja klientide teenindamine

 • Erialaga seotud õigusaktid (sh isikuandmete kaitse seadus ja autoriõiguse seadus)
 • Müügitöö korraldamine ja dokumentatsioon
 • Hinnakujundamine. Hinnapakkumiste koostamine
 • Klienditeenindus. Müümine ja müügitehnikadSuhtlemispsühholoogia klienditeeninduses
 • Tellimus ja arvete koostamineKaupade pakkimine ja transport
 • Meeskonnatöö

2. Ettevõtte töö organiseerimine ja korraldamine (12 akad t)

 • Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused
 • Finantsarvestuse alused. Ettevõtte tasuvuse arvestamine. Müügiarvestuse pidamine
 • Personalitöö korraldamise alused
 • Turunduse alused. Enesejuhtimine ja turundus. Reklaam, reklaamikampaaniate planeerimine
 • Organisatsiooni juhtimine

3.Interjööri floristika (44 akad t)

 • Interjööri floristika.Kaasaegne sise- ja väliskujundus, stilistika
 • Floristika kujundustöö tüübid
 • Interjööri kompositsioon. Dekoratiivsed tööd.
 • Taimmaterjal kasutamine interjööris: kasutatavad tehnikad, meetodid ja eripärad
 • Lilleseadete lisamine interjööri. Lillekombinatsioonid.
 • Kujundustrendid

4. Leinafloristika (40 akad t)

 • Leinafloristika. Leinafloristika traditsioonid. Kaasaegne leinafloristika
 • Leinaseaded: matusepärjad, leina- ja kaastundekimbud ning peielaua seaded. Leinaseade disain ja kompositsiooni põhireeglid
 • Taimmaterjali, tehniliste ja dekoratiivsete vahenditevalimine. Värvilahendused leinafloristikas
 • Leinakimbu ja matusepärja valmistamine (aluse valmistamine ja kaunistamine)
 • Urnide ja hauakivide kaunistus, ärasaatmiskoha kaunistamine (kodu, leinamaja jt)

5. Pulmafloristika (40 akad t)

 • Pulmafloristika. Pulmafloristika traditsioonid. Kaasaegne pulmafloristika
 • Pulmaseaded: pruudikimbud, pulmaauto kaunistused, lauaseaded, ruumide dekoratsioonid
 • Pulmaseadete disain ja kompositsiooni reeglid
 • Pulmaseadete valmistamine. Pulmaseadete valmistamise tehnikad ja töövõtted
 • Taimmaterjali valimine ja dekoratiivsete vahendite kasutamine

6. Fütodisain (24 akad t)

 • Fütodisaini teooria ja aluspõhimõtted. Fütodisain ja floristika
 • Elavad taimed kaasaegses korteris.Taimede kasulikud funktsioonid
 • Fütodisain ruumides. Dekoratiivsete taimede valik, kombinatsioon, paigutus ja kasutamine
 • Paljutõotavad suunad fütodisainis: üksikud taimed, mini-aia loomine pudelis (Florarium või “pudeliaed”), Polüdaarium või veeaed, Room Sadik, Rutanar jmt
 • Eksklusiivne fütodisain, selle  kontseptsioon ja unikaalsus

ÕPPEKAVA: vt. Floristika laiendatud koolitus

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info