Esitluse loomine MS PowerPoint’is

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 28 tundi on auditoorne töö ja 12 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (40 akad t): 700 eur. 

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; täiskasvanute koolitaja, tase 5; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud vajalikud algteadmised ja -oskused kvaliteetsete esitluste loomiseks MS PowerPointis.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb MS PowerPointi töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
 • teab esitluse loomise reeglid ja tavad;
 • lisab uusi slaide, neile lisab teksti, pilte ja tabeleid;
 • kasutab kujundusmalle;
 • lisab üleminekuid ja animatsioone.

Sihtgrupp: algajad arvutikasutajad ja aegunud oskustega tööealine rahvastik, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kellel on soov õppida kvaliteetsete esitluste loomist.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

 • Töökeskkonna kohaldamine
 • Slaidide lisamine ja paigutused. Päised ja jalused
 • Kujundusmallide tutvustus ja esitluses kasutamine
 • Esitluse ülevaatamine, õigekirja kontroll
 • Esinemise ettevalmistamine ja väljatrüki teostamine

ÕPPEKAVA: vt. Esitluse loomine MS PowerPoint’is

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info