Eluruumide kujundamise disainer koos arvutiprogrammidega AutoCAD ja 3ds Max

Õppekavarühm: Moe-, sise- ja tööstusdisain

Koolituse kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 180 tundi on auditoorne töö ja 60 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (240 akad t): 2300 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn. 

Koolitajad:

Žanna Kriger – kõrgharidus: sisekujunduskunstnik, era- ja üldkasutatavate ruumide projekteerimise kogemus – 10 aastat, õpetamiskogemus – 12 aastat.

Dmitri Kriger – kõrgharidus IT-valdkonnas, spetsialist kvaliteetsete fotokujutuste loomisel arhitektuurse projekteerimise vallas ja interjööri konsulteerimisel, õpetamiskogemus – 10 aastat.

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; täiskasvanute koolitaja, tase 5; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud põhiteadmised ja oskused eluruumide projekteerimisest ja kujundamisest arvestades projekteerimise norme, antropomeetria andmeid, ruumide kompositsiooni printsiipi ning vajalikud oskused oma põhiideede digitaalseks realiseerimiseks arvutiprogrammides AutoCAD ja 3ds Max. 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • koostab interjööri disainiideekavandi ja visualiseerib seda kollaaži vormis;
 • kasutab sobivaid siseviimistlusmaterjale, töövõtteid ja sobivat dekooritehnikat, lähtudes põhilistest teguritest, mis mõjutavad eluruumide projekteerimist (valgustus, akustika jt);
 • projekteerib eluruumi (pindalaga 60-80 m2) mööbli vastavalt projekteerimise nõuetele ja normidele;
 • koostab interjööri 3D mudeli arvutiprogrammis 3ds Max;
 • vormistab eskiisprojekti arvutiprogrammis AutoCAD;
 • koostab eskiisprojekti presentatsiooni.

Sihtgrupp: algajad kunsti- ja disainitöötajad, algajad sisekujundajad ja -arhitektid, mööbli salongi konsultandid ja kõik huvilised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja oskusi, et töötada eluruumide kujundamise valdkonnas kasutades arvutiprogramme AutoCAD ja 3ds MAX.

Õppe alustamise tingimused: vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; vajalik arvutikasutusoskus ja interneti kasutusoskus.

Õppesisu:

1. Eluruumide kujundamine (80 tundi, sh auditoorne töö 60 tundi ja iseseisev töö 20 tundi)

1.1. Teoreetilised alused

 • Disaini mõiste ja liigid. Disainivaldkonnas osutatavate teenuste liigid
 • Interjööri ajalugu. Interjööri disain kui kunsti eriliik
 • Töökeskkonna ohutus, keskkonnakaitse
 • Tööseadusandlus ja autorikaitse

1.2. Värv ja stiil interjööride disainis

 • Värvi psühholoogilised omadused ja selle mõju inimesele
 • Värviharmoonia tüpoloogia ja struktuur
 • Värv kui kompositsiooni vahend
 • Värvi emotsionaal-ruumilised omadused
 • Kaasaegsed stiilid interjööri ja mööbli disainis

Praktiline ülesanne: interjööri värvikontseptsiooni ja  stiililise suuna kindlaks määramine

1.3. Disain-kompositsiooni alused

 • Kompositsiooni liigid: frontaalne, mahuline, mahuline-ruumiline
 • Kompositsiooni omadused: harmooniline terviklikkus; peamine ja teisejärguline
 • Kompositsiooni vahendid: proportsioon, mastaap, kontrast, nüanss, sümmeetria, asümmeetria, rütm
 • Kompositsiooni reeglid interjööris

Praktiline ülesanne: saarekujuline objekt interjööris 

1.4. Disaini strateegia ja taktika

 • Disaineri instrumentaarium (töövahendid ja materjalid)
 • Disaineri projekteerimiskeel, tutvumine jooniste põhimõistetega (vaated, plaanid, lõiked jne)
 • Disainprojekt ja selle etapid
 • Disainiideede visualiseerimise meetodid: kollaaž, perspektiiv, aksonomeetria

Praktiline ülesanne: korteri põhiruumide kollaažide tegemine, mis peegeldab interjööri stiili ja värvilahendust

1.5. Eluruumi projekteerimise üldpõhimõtted

 • Eluruumide kujundamise põhimõtted
 • Erineva otstarbega tsoonide projekteerimine (esik, köök-söögituba, elutuba, magamistuba jt), arvestades antropomeetria andmeid
 • Mööbli paigutamise reeglid, mööbli standardsuurused
 • Käiguteede korraldamine vastavalt aktsepteeritud standarditele arvestades ergonoomilisi andmeid
 • Spetsifikatsioonide koostamise alused, töö tootja firmade kataloogidega kasutades Interneti ressursse
 • Mõõdistusjooniste koostamine

Praktiline ülesanne: ruumi mõõtmine, mööbli paigutamine, möbleeritud tsooni kindlaksmääramine korteriplaanil mõõtkavas

1.6. Abiruumid (WC, vannituba)

 • Ergonoomilised normid projekteerimisel
 • Ruumide ja tehnilise kommunikatsiooni vastastikune seos (kanalisatsioon, veevarustus)
 • Niiskete ruumide valgustus

Praktiline ülesanne: sanitaartehniliste seadmete paigutus

1.7.  Valgustus ja kaasaegse valgusdisaini alused

 • Valgusallikate liigid ja tüübid
 • Eluruumide valgustuse normid ja reeglid
 • Elektri tingmärgid joonistel

Praktiline ülesanne: valgusallikate hulga arvutamine eluruumis

1.8. Kaasaegsed viimistlusmaterjalid

 • Lakk- ja värvkatted
 • Dekoratiivsed värvid ja krohvid
 • Dekoratiivpaneelide liigid
 • Põrandakatete tüübid: puitplaadid, parkett, põrandalaud, linoleum, marmoleum, kork, vaipkate, keraamika
 • Viimistlusmaterjalid niisketele ruumidele. Nende omadused

Praktiline ülesanne: põrandakatete näitamine korteri plaanil

2. Interjööri 3D-visualiseerimine arvutiprogrammis 3ds Max (52 tundi, sh auditoorne töö 40 tundi ja iseseisev töö 12 tundi)

 • Interjööri objektide modelleerimine: objektide loomine ja töötlemine, objektide omadused ja modifikaatorid, objektide ühendamine jne
 • Töö materjalide ja tekstuuride kaartidega
 • Valgustuse seadistamine interjööri visualiseerimiseks
 • 3D eskiisi lõpptöötlus

3. Eskiisprojekti vormistamine arvutiprogrammis AutoCAD (52 tundi, sh auditoorne töö 40 tundi ja iseseisev töö 12 tundi)

 • Projekteerimise alused arvutiprogrammis
 • Objektide peamised omadused
 • Tööjooniste ettevalmistamine
 • Trükipresentatsiooni koostamine

4. Korteri projektülesanne — pinnaga kuni 60-80 m2 (56 tundi, sh auditoorne töö 40 tundi ja iseseisev töö 16 tundi)

 • Legendi ettevalmistus. Vajalike lähteandmete kogumine  
 • Ruumide otstarbe määramine. Funktsionaalsed tsoonid ja plaanilahendused
 • Interjööri stiili ja värvilahendust kajastavate kollaažide ettevalmistamine
 • Ruumides mööbli koosseisu määramine. Ruumide viimistlusmaterjalide valimine. Valgustite toitepunktide näitamine. Santehniliste seadmete valik
 • Spetsifikatsioonide koostamine
 • Eskiisprojekti esitlemine ja kaitsmine

ÕPPEKAVA: vt. Eluruumide kujundamise disainer koos arvutiprogrammidega AutoCAD ja 3ds Max

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info