Eesti keele koolitus 0-A1 tasemel

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 1.1-3/16/119

Õppekavarühm: Keeleõpe 

Koolitajad:

Eesti keele kursusi võivad läbi viia koolitajad, kellel on filoloogiline kõrgharidus; kõrgharidus muu eriala taustaga, aga kus on omandatud täiendkoolituse kaudu eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused kolme viimase aasta jooksul; eesti keele võõrkeelena õpetmise kogemus vähemalt kolm aastat. 

Keeleameti heakskiidu saanud firmad

Keeleameti heakskiidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud koolitajad:

Helena Gussarova –  Kõrgharidus, magistrikraad (Tartu Riiklik Ülikool: Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolides); eesti keele õpetamiskogemus – 30 aastat; täiendusõppeprogramm – erialase võõrkeele õpetamine ja õppimine: uudiseid lähenemisviise II; täiendusõppe – ”Hindamis- ja tagasisidemeetodid”.

Vjatšeslav Gussarov – Kõrgharidus (Tartu Riiklik Ülikool: Filoloog, Vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti koolides); eesti keele õpetamiskogemus – 20 aastat; on juhtinud eestikeelseid asutusi.

Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (160 akad t): 1440 eur.

Õppekeel: eesti ja vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom veebikeskkonnas reaalajas); Kerese tn 20, Narva. 

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud eesti keele elementaaroskused võimaluse toimetulekuks igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Eesti keele oskuste omandamine vastavalt A1 taseme keeleoskusnõuetele.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada;
 • oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele; 
 • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes alustavad eesti keele õppimist päris nullist ning soovivad omandada esmane keeleoskus ja saavutada läbimurre keeleoskuses;
 • Eestisse elama asuvad välismaalsed, kes soovivad toime tulla Eesti elukeskkonnas.

Õppe alustamise tingimused:

 • Kursus on mõeldud neile, kes alustab eesti keele õppimist päris nullist ning soovib omandada esmane keeleoskus ja saavutada läbimurre keeleoskuses.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele koolitus 0-A1 tasemel

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info