Dekoraatori koolitus

Õppekavarühm: Moe-, sise- ja tööstusdisain

Koolituse kogumaht on 140 akadeemilist tundi, millest 100 tundi on auditoorne töö, 20 tundi praktika koolikeskkonnas ning 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad t): 1800 eur.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Punane tn 1 (II korrus), Tallinn. 

Koolitajad:

Snežana Reinson – majandusharidus; täiendusõpe – kunsti- ja disaini erakool; töökogemus ürituste korraldamise valdkonnas üle 7 aastat, lisaks peo korraldamisele tegeleb ta dekoratsiooniprojektide loomisega. Tema osalusel on ette valmistatud või välja töötatud kõik Enjoy Tallinn agentuuri dekoratsiooniprojektid (Enjoy Tallinn agentuuri asutaja ja omanik); õpetamiskogemus – 7 aastat.

Galina Tšižova  – kõrgharidus, magister (Leningradi Külmutustehnoloogia Instituut: Insener-tehnoloog); International Floral Academy by Stef Adriaenssens: Course of Basic Contemporary Techniques in Floral Art; EV koolitus: Floristika kursus; täiskasvanute koolitajana töötab floristika erialal aastast 2000. Paralleelselt töötab florist – dekoraatorina; täiskasvanute koolitaja, tase 6; õpetamiskogemus – 19 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud vajalikud teadmised ja oskused sündmuste dekoreerimiseks (eriti pulmade ja peokohtade dekoreerimiseks) ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • selgitab välja kliendi ootused, vajadused ja võimalused ning koostab ideekavandi ja visualiseerib seda;
 • kasutab sobivaid materjale, töövõtteid ja sobivat tehnikat, lähtudes sündmuse eripärast;
 • valib sobiva tehnilise ja kunstilise lahenduse, arvestades kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid;
 • valmistab lilleseadeid (sh teeb dekoreerimistöid), kasutab uusi tehnilisi võtteid;
 • dekoreerib sündmuse, lähtudes sise- ja välisarhitektuuri stiilist, valgustusest ning sise- ja väliskujunduse elementidest.
 • arvutab sündmuse eelarve ja koostab hinnapakkumise;

Sihtgrupp: kõik huvilised, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi sündmuste dekoreerimiseks (eriti pulmade ja peokohtade dekoreerimiseks)  või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi kaasaegsete tehnikate ja tehnoloogiatega, mis on vajalikud interjööride kujundamisel.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

 • Töökeskkonna ohutus, keskkonnakaitse
 • Erialaga seotud õigusaktid (sh autoriõiguse seadus)
 • Stiiliajalugu
 • Materjaliõpetus
 • Interjööri ja eksterjööri joonistamise põhimõtted
 • Maalitehnikad
 • Valgustamistehnikate põhimõtted
 • Tööriistade kasutuspõhimõtted
 • Kompositsiooni põhimõtted
 • Värviteooria ja värviteaduse põhimõtted
 • Eskiis, joonis, graafiline joonis
 • Sündmuse kontseptsioon ja stiliseerimise võtted
 • Ideekavandi koostamine, sündmuse eelarve arvutamine, hinnakujundamine ja hinnapakkumise koostamine
 • Maketiõpetus
 • Tsoonimine
 • Tööd kangaga
 • Paberitööd
 • Floristika põhitõed ja kaunistamise põhimõtted.Lilleseade loomise ja valmistamise alused. Lilleseade stiilid. 
 • Lilleseadete kasutamine ruumikujundustöödes. Maastikuarhitektuuri alused
 • Kujundustrendid

ÕPPEKAVA: vt. Dekoraatori koolitus

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info