Turvatöötaja põhiõppe koolitus ja ettevalmistus turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66 Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse  Koolituse kogumaht on 180 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö, 20 tundi praktika koolikeskkonnas ning 40 tundi iseseisev töö. Koolituse maksumus (180 akad t): 2400 eur. Õppekeel: eesti või vene keel. Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn; Kerese tn 20, Narva. Koolitajad (Tallinn): …

Turvatöötaja põhiõppe koolitus ja ettevalmistus turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks Read More »