Arvutikoolitus algajatele

Õppekavarühm: Arvutikasutus 

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (80 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (80 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn. 

Koolitajad:

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; täiskasvanute koolitaja, tase 5; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Sergei Grigorjev – kõrgharidus; täiskasvanute koolitaja, tase 5; süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus – 20 aastat; õpetamise kogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal algteadmised ja praktilised oskused arvuti ja tarkvara kasutamisest.   

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb Windows operatsioonisüsteemi ja arvutiviiruse eest kaitsmise meetodeid;
 • töötab töö failide ja töövihikutega Windows süsteemis;
 • töötab elektroonsete tabelitega MS Excel ja kasutab tekstiredaktorit MS Word algtasemel;
 • leiab vajalikku informatsiooni ja edastab seda.

Sihtgrupp: algajad arvutikasutajad, kellel on väike praktiline arvutikasutamise kogemus ja soov efektiivselt korraldada igapäevast arvutitööd. 

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

 • Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste
 • Töötamise alused Windows operatsioonisüsteemiga: töölaud, töölaua omadused, töö akendega, töö prügikastiga
 • Töö kaustade ja failidega: loomine, säilitamine, ümberpaigutus, ümbernimetamine, otsing, eemaldamine, ennistamine
 • Töö Windowsi peamenüüga: programmid, dokumendid, otsing, häälestus
 • Töö tekstiredaktoriga MS Word: tööriistaribad, tekstitöötlus, tabelid, nimekirjad, pildid ja sümbolid, dokumenti printimine
 • Töö tabeliredaktoriga MS Excel: tööriistaribad, lehed, tabelid, pesad ja tekstitöötlus, valemid, diagrammid, dokumenti printimine
 • E-teenused. Autentimine (ID-kaart, digiallkiri, Mobiil-ID, Smart-ID)
 • Töö võrkudega (Internet Explorer)
 • Töö e-postiga

ÕPPEKAVA: vt. Arvutikoolitus algajatele

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info