Arvutigraafika baaskoolitus

Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (80 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (80 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Ivar Varm – kõrgharidus: arvutigraafika; kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus – 10 aastat.

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; täiskasvanute koolitaja, tase 5; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat

Eesmärk: Koolituse tulemusel eristab õppija vektor- ja rastergraafika olemusi, rakendab erinevaid graafikatarkvarasid, failivorminguid ja värvimudeleid.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • loob ja valmistab ette graafikat erinevates meediumites kasutamiseks (monitor, trükimeedia, ekraan jne);
 • valib sobiva failivormingu vastavalt vajadusele;
 • kasutab algtasemel vähemalt ühte vektor- ja ühte rastergraafika programmi;
 • teab värvimudelite erinevusi ja kasutusalasid.

Sihtgrupp: projekteerijad, sisekujundajad, disainistuudiotes madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega töötavad täiskasvanud inimesed sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi ning täiskasvanud inimesed sooviga tööturule naasta ja esmaseid ettekujutusi graafikaprogrammidest omandada.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Kujutiste töötlemise põhiliste printsiipide, meetodite ja võtete tutvustamine
 • Arvutigraafika maailm. Kujutiste kasutamine ja töötlemine. Tekstimaterjalide toimetamine Programmide seadistamine
 • Failide avamine. Instrumentide paneel. Kujutise põhialused. Kihtidega töötamise põhimõtted. Joonistamine ja redigeerimine, retušeerimine. Kihtidega töötamise tehnika. Maskid ja kanalid
 • Adobe Illustrator programmi erisused, teatmesüsteem

ÕPPEKAVA: vt. Arvutigraafika baaskoolitus

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info