Andmebaaside haldamine

Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (60 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (60 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn. 

Koolitajad:

Anton Garin – Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); Süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus – 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus – 5 aastat.

Sergei Grigorjev – Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus – 20 aastat; õpetamise kogemus – 10 aastat.

Victor Ustich – Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel  on õppija omandanud teadmised andmebaaside teoreetilistest alustest ning põhiteadmised ja praktilised oskused andmebaaside haldamiseks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • teab andmebaaside struktuuri ja kasutamise võimalusi, andmete formaate;
 • paigaldab andmebaasimootorit, haldab kasutajaid ja kasutajate õigusi;
 • oskab andmebaasi varundada, taastada ja turvata;
 • töötab andmebaasi andmetega, koostab ning analüüsib päringuid.

Sihtgrupp: infotehnoloogia spetsialistid, kes planeerivad oma karjääri andmebaaside administreerijana, andmebaaside arendajana või andmebaaside rakenduste arendajana ja töötavad täiskasvanud inimesed sooviga täiend- ja ümberõppe võimalusi avardada.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Andmebaaside alused: põhifunktsioonid ja –mõisted
 • Töökeskkonna loomine, programmide paigaldamine
 • Andmebaaside arhitektuur. Võtmete ja indeksite kasutamise põhimõtted
 • Kasutajad. Kasutajate haldamine. Õigused. Rollid
 • Andmete importimine ja eksportimine
 • SQL keele alused. Konstruktsioonid. Loogilised operaatorid. SQL päringud
 • Suhtlus andmebaasidega. Päringu tulemuste lisamine veebilehtedele
 • Päringu tulemuste sorteerimine
 • Andmehaldus, muutmine ja kombineerimine. Andmetöötluskeeled
 • Käideldavus. Andmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus

ÕPPEKAVA: vt. Andmebaaside haldamine

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §6.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info