3D-modelleerimise baaskoolitus

Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 

Grupiõpe (80 akad t) – 1600 eur.

Individuaalõpe (80 akad t) – 2100 eur. 

Individuaalõpe on mõeldud eelkõige inimestele, kelle töögraafik muutub sageli ja kellel grupiõppes ei ole seetõttu osaleda võimalik. Individuaalõppe puhul õppetöö toimub individuaaltunniplaani alusel ja koolitaja arvestab just konkreetse õppija taset, soove, vajadusi ja huvisid.

Õppekeel: vene keel.

Õppeaja kestus: vt. Koolituskalender

Toimumiskoht: Väike-Paala tn 2 (II korrus), Tallinn või veebis (Zoom või Google Meet veebikeskkonnas reaalajas). 

Koolitajad:

Victor Ustich – kõrgharidus, magistrikraad; täiskasvanute koolitaja, tase 5; kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus – 20 aastat.

Ivar Varm – kõrgharidus: arvutigraafika; kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus – 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel modelleerib ja muudab õppija kolmemõõtmelisi objekte, lisab valgustust ja eriefekte, koostab stseene.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • orienteerub paketi liideses;
 • loob ja muudab 3d objekte;
 • kujundab keerulisi 3d stseene;
 • töötleb ja visualiseerib pilte standardses füüsikaliselt täpses renderdamise süsteemis.

Sihtgrupp: kunsti- ja disainitöötajad, sisekujundajad ja -arhitektid, kes töötavad arhitektuuribüroodes, ehitusfirmades, reklaamagentuurides, sisustuskaubamajades, televisioonis, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas ja kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Töö põhimõtted: objektide loomine ja töötlemine, objektide parameetrid. Scene Explorer panel
 • Objektide ühendamine, modifikaatorid Bend, Taper, Stretch
 • Splainide loomine ja töötlemine. Modifikaatorid Extrude, Lathe, Bevel
 • Modifikaatorid Sweep, Bevel Profile
 • Compound Objects. Boolean toimingud. Loft-objektide loomine.
 • Töö materjalide ja tekstuuride kaartidega
 • Visualiseerimissüsteemi põhiprintsiibid. Objektide materjalidega töötamise alused
 • MESH (POLY) modelleerimine: modifikaatorid Edit Mesh, Edit Poly
 • Edasijõudnud POLY modelleerimine
 • Füüsiliselt täpne visualiseerimismudel: füüsiliste kaamerate ja fotorealistlike valgusallikate loomine ja seadistamine, säritamise reguleerimine
 • Valgustuse seadistamine sisekujunduse visualiseerimiseks
 • Animatsioon: põhilised objektide ja materjalide animeerimise meetodid
 • Videomaterjali loomine

ÕPPEKAVA: vt. 3D-modelleerimise baaskoolitus

  Koolitusele registreerimine

  Kui Te soovite koolitusel osaleda, palume Teid täita registreerimisvormi.
  Koolitusele registreerunutele võtame ühendust e-posti või telefoni teel.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele §14.

  Õppekeel
  eestivene

  Ees- ja perekonnanimi (nõutav)

  Isikukood (soovitav)

  Telefon (nõutav)

  E-Post (nõutav)

  Muu info