Sotsiaal-Humanitaar Infokool (Fortis Koolitus OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner VAATA

Fortis Koolitus OÜ õppekavarühm “Juhtimine ja haldus” on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) täienduskoolituse õppekavarühma kvaliteedi hindamise 2023.a ja lävendipõhise hindamise 2021. a

Sotsiaal-Humanitaar Infokool (Fortis Koolitus OÜ) on loodud 2011. aastal Sotsiaal-Humanitaarinstituudi baasil.

Kool omab EV Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud kehtivad tegevusload ning kool on ministri käskkirja alusel kantud EV Haridus- ja Teadusministeeriumi õppeasutuste infosüsteemi.

Meie töökogemused rakenduskõrghariduse valdkonnas ja erinevate koolituste läbiviimisel (näiteks äri ja majanduse, psühholoogia ja sotsiaalteaduste, õigus- ja infotehnoloogia vallas) pärinevad aastast 1995.

Meie põhitegevuseks on täiskasvanute koolitamine, täiend- ja ümberõpe.

Kooli eesmärk: tööturul nõutud aktuaalsete erialade jaoks väljatöötatud kaasaegsete õppekavade alusel kvalifitseeritud spetsialiste ettevalmistamine läbi mitmekülgsete teenuste osutamise täiskasvanute hariduse valdkonnas.

Sotsiaal-Humanitaar Infokoolis on Teil võimalus omandada uusi kaasaegseid teadmisi ja oskusi ning hea tasemega haridust; kogeda individuaalset lähenemist; luua huvitavaid ja kogemuste vahendamiseks ning partnerluseks vajalikke sidemed ja kontakte.

Meie kool aitab Teil korrastada olemasolevaid ärikogemusi ja praktiliste ülesannete süsteemset lahendamist ning omandada erialase arengu ja karjääri jaoks vajalikke erialasid ja oskusi.

Kooli õppesuundade mitmekesisus võimaldab rahuldada Teie vajadusi erialade valimisel. Õppetöö toimub kaasaegsetele nõuetetele vastavates ruumides, kasutusel on uudsed õppetehnoloogiad, aktiivse õppe erinevad vormid ning õppepraktika annavad Teile võimaluse valida sellise eriala, mille omandamisel saate tööturul nõutud spetsialistiks.

Koolis pakutav õppekavade kvaliteet tugineb õpetajaskonna ainulaadsele pedagoogilisele kogemustele, praktilistele oskustele ja erialasele kvalifikatsioonile, enamus koolitajatest omavad magistrikraadi. Kõik koolitajad omavad pikaajalist töö- ja õpetamiskogemust. 

Kaasaegsete spetsialistide ettevalmistamise ainulaadne süsteem, erialade mitmekesisus ja saanud teadmiste kvaliteet vastavad kaasaegse tööturu nõudmistele. See tagab Sotsiaal-Humanitaar Infokooli lõpetajate kõrg