Внимание!  

Выбирайте курсы с умом!

Лист самоанализа

Учебное видео


Занятия проходят в утреннее, дневное

        и вечернее время.                   

Позвони или напиши   

и спроси дополнительно!


 

 В календарь обучения добавлено расписание на:Партнеры

 

 1. Haridus- ja Teadusministeerium
 2. Tallinna Ülikool
 3. Informaatika ja Arvutustehnika Instituut OÜ
 4. Tallinna Erateeninduskool (MTÜ Tetkool)
 5. Turko Õppekeskus OÜ
 6. Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž
 7. Euroakadeemia
 8. The Baltic International Academy
 9. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
 10. Международная высшая школа практической психологии
 11. Integratsiooni Sihtasutus
 12. Eesti Kaubandus- Tööstuskoda
 13. Tallinna Linnaosavalitsus
 14. Lasnamäe Linnaosa Valitsus
 15. Sotsiaalkindlustusamet
 16. Eesti Rahvusraamatukogu
 17. Maardu linna raamatukogu
 18. SA Innove
 19. Taproban AS
 20. Elekter AB OÜ
 21. Hartran OÜ
 22. Rexon OÜ
 23. Poolsaar AS
 24. Pranko OÜ
 25. SVS-L Koolituskeskus
 26. X-bit labs LLC Media Company
 27. MTÜ Montessori Koolitusühing
 28. Sanaster German OÜ