Внимание!  

Выбирайте курсы с умом!

Лист самоанализа

Учебное видео


Занятия проходят в утреннее, дневное

        и вечернее время.                   

Позвони или напиши   

и спроси дополнительно!


 

 В календарь обучения добавлено расписание на:Извещение об экономической деятельности и лицензии

 

Извещение о экономической деятельности № 204278, выдано 27.08.2018.a

Учебные группы:

Aiandus

Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Arvutikasutus

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Hulgi- ja jaekaubandus

Juhtimine ja haldus

Keeleõpe

Lastehoid ja teenused noortele

Majandusarvestus ja maksundus

Mehaanika ja metallitöö

Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Vara- ja isikukaitse

 

Лицензии

 

Eesti keele A2 - tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitus

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 119

Eesti keele B1 - tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitus

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 119

Eesti keele B2 - tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitus

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 119

Eesti keele C1 - tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitus

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016.a käskkirjaga number 119

Turvatöötaja põhiõppe koolitus

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66

Turvajuhi õppe koolitus

Tegevusluba väljastatud haridus- ja teadusministri 07.02.2013.a käskkirjaga number 66