Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Personalitöö korraldamise koolitus

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus 

Õppe kogumaht on 240 tundi, millest 100 akad. tundi on kontaktõpe, 80 akad. tundi praktika ning 60 akad. tundi iseseisev töö.

Õppeaja kestus: 2 - 3 kuud.

Õppekeel: Eesti või vene keel.

Kursuse maksumus (180 akad. t): 2360 eurot.
 

Õppejõud: MA Anne Hindpere-Raudsik, MA Vjatšeslav Gussarov, Taimi Viidna (kõrgharidus), Tatjana Ivanova (kõrgharidus).

 
Eesmärk:  Koolituse lõpuks on õppija omandanud edukaks personalitööks head arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja vajalik ettevalmistus, et soovi korral taotleda personalispetsialist, tase 5 või  personalijuht, tase 6 kutsetunnistust.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab teadmisi ja oskusi personalitöö funktsioonidest, töökorraldusest ja töösuhteid reguleerivatest seadusandlusest;
 • tunneb kõiki olulisemaid personalitöö valdkondi: personaliarvestust ja töösuhete administreerimist; tööjõu planeerimist, värbamist ja valikut; töötjate hindamist, tasustamist ja motiveerimist; töötajate arendamist ja koolitust; töösuhteid ja töösuhteid reguleerivaid õigusakte jne; 
 • valib personalitöö korraldamiseks sobilikke vahendeid ja meetodeid, millised vastavad organisatsiooni eesmärkidele ja lähtuvad organisastiooni strateegiast.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes soovivad õppida uut eriala või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi personalitöö valdkonnas.

Kursus sobib nii algajatele kui ka teistele personalitöö spetsialistidele, personalijuhtidele, sekretaridele jne.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

Arvestatakse ka eelnevat personalitöö alast töökogemust.

 

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused:

Kursuse läbinud omandavad Personalispetsialist, tase 5 ja Personalijuht, tase 6 kutsestandardiga kehtestatud teadmised ja oskused.
 

Õppesisu:

 • Personalitöö korraldamine
 • Personaliarvestus ja töö personali dokumentatsiooniga
 • Tööjõu planeerimine
 • Personalitöö analüüs ja tööde (ametikohtade) hindamine
 • Tööjõu värbamine ja valik
 • Töötajate hindamine
 • Töötajate motiveerimine ja palgakorraldus
 •  Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüs 
 • Töötajate koolitus ja arendamine
 • Sisekommunikatsioon ja organisatsioonisisene suhtekorraldus
 • Tööturg ja personaliuuringute läbiviimine 
 • Töösuhted ja sotsiaalpartnerlus
 • Töökeskkond ja –tervishoid
 • Personalitöö suhtlemise alused 
 • Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
 • Psühholoogia alused personalitöös
 • Juhtimise alused. Organisatsiooni kujundamine ja arendamine
 • Projektijuhtimine
 • Organisatsiooni tööjõukoha statistiliste andmete kogumine, strateegiline planeerimine ja organisatsioonilise mõtlemise arendamine
 • Kutse-eetika

ÕPPEKAVA: vt. Personalitöö korraldamise koolitus

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega.

 

 
Registreerimine