Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Inglise ärikeele koolitus

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppe kogumaht on 120 tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe  ja 40 akad. tundi iseseisev töö.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Kursuse maksumus: 1440 eur.

Õppejõud: MA Viktoria Jakobson, MA Olga Ilnitskaja

 

Eesmärk: Kaasaegse rahvusvahelise inglise ärikeele oskuse parandamine ja arendamine.

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmisi inglise ärikeele sõnavarast ja keelestruktuuridest ning oskusi koostamaks ärikeskkonnas vajalikke dokumente (ärikiri, raport).

Kursuse tähelepanu pööratakse ka kommunikatiivsete oskuste arendamisele ja praktiseerimisele.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab põhilise inglise keelse ärisõnavara ja ärisuhtluse oskuse nii suuliselt kui kirjalikult, saab aru keerukatest äri- ja majandusalastest tekstidest, mis võimaldab tal pidada erialaainetes inglisekeelset kirjavahetust ja saab praktilisi oskuseid toimetulekuks rahvusvahelises äris;
 • oskab kirjeldada ja analüüsida äriga seotud probleeme inglise keeles ning arutleda äriga seotud küsimustes nii Eesti kui ka maailma kontekstis; 
 • oskab teha ettekannet äriga seotud teemal.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes kasutavad oma töös inglise keelt ja kes soovivad parandada oma karjäärivõimalusi läbi inglise keele oskuste parandamise.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • Nõutav baasharidus;
 • Inglise keele oskus vähemalt B1/B2 tasemel.

Õppesisu:

 • Tervitamine ja viisakusväljendid
 • Enese- ja teiste tutvustus, ettevõtte tutvustus
 • Ametikirja (raporti) koostamine
 • Tööalane telefonisuhtlus
 • Suhtlemine, networking ja välispartnerite vastuvõtt
 • Koosolek: osalemine ja korraldamine
 • Läbirääkimised, kokkulepete sõlmimine

Omandatud sõnavara:

 • Töö ja karjäär (ametid, tooted ja teenused jmt)
 • Klienditeenindus
 • Vastavalt valitud valdkonnale: raamatupidamine, müük ja turundus, turism, majandus, õigus, psühholoogia jmt)

ÕPPEKAVA: vt. Inglise ärikeele koolitus 

Kursus lõpetatakse vastava tunnistuse väljastamisega

Registreerimine