Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Eesti keele koolitus 0-A1

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Õppekavarühm: Keeleõpe 

Kursuse maht: 160 tundi, millest 120 akad. tundi on kontaktõpe  ja  40 akad. tundi iseseisev töö.

Kursuse maksumus: 120 akadeemilist tundi – 1440 eur.

Õppeaja kestus: 2,5 – 3 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Õppejõud: MA Helena Gussarova, MA Marina Virolainen, Kristel Toomel (kõrgharidus), Anu Abramson (kõrgharidus) (Narva).

 

Eesti keele koolitus 0-A1 tasemel 

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud eesti keele elementaaroskused võimaluse toimetulekuks igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

Eesti keele oskuste omandamine vastavalt A1 taseme keeleoskusnõuetele.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

  • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada;
  • oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele; 
  • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

  • inimesed, kes alustavad eesti keele õppimist päris nullist ning soovivad omandada esmane keeleoskus ja saavutada läbimurre keeleoskuses;
  • Eestisse elama asuvad välismaalsed, kes soovivad toime tulla Eesti elukeskkonnas.

Õppe alustamise tingimused:

  • Kursus on mõeldud neile, kes alustab eesti keele õppimist päris nullist ning soovib omandada esmane keeleoskus ja saavutada läbimurre keeleoskuses.

ÕPPEKAVA: vt. Eesti keele koolitus 0-A1 tasemel

Kursus lõpetatakse vastava tunnistuse väljastamisega

Registreerimine