Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 


Arvutikursused 

Majandustegevusteate nr. 173357

 

Kursuse maht: 30 või 60 tundi.  

Õppeaja kestus:  2 nädalat – 1,5 kuud. 

Õppekeel: vene keel.

Kursuse maksumus: 30 tundi - 650 eur.

60 tundi - 1300 eur.
 

Õppejõud: MA Victor Ustich (Database and Programming Instructor).
 

Arvutikursused:

 • Arvutid ja tarkvara kasutamine 
 • Arvutigraafika 
 • 3D-Modelleerimine 
 • Joonestamine arvutil 
 • Andmebaasid 
 • Operatsioonisüsteemid 
 • Veebiprogrammeerimine
 • Veebidisain 

 

Arvutid ja tarkvara kasutamine

 

Kursuse eesmärk: Windows süsteemi tundmine. Töö failide ja töövihikutega Windows süsteemis. Õpetada tekstitöötluse ja tabeltöötluse rakendusprogrammide kasutamist Microsoft Word`i kaasabil.   Tööd elektroonse tabeliga Microsoft Excel. 

 Kursuse õppekava:

 • Ülevaade kaasaegsetest personaalarvutitest; personaalarvutite komponentidest ja lisaseadmetest; personaalarvutite tarkvarast;
 • Operatsioonisüsteemi mõiste;
 • Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows: töölaud, töölaua omadused, töö akendega, töö prügikastiga;
 • Töö kaustade ja failidega: loomine, säilitamine, ümberpaigutus, ümbernimetamine, otsing, eemaldamine, ennistamine;
 • Töö Windowsi peamenüüga: programmid, dokumendid, otsing, häälestus;
 • Töö tekstiredaktoriga MS Word: tööriistaribad, tekstitöötlus, tabelid, nimekirjad, pildid ja sümbolid, dokumenti printimine;
 • Töö tabeliredaktoriga MS Excel: tööriistaribad, lehed, tabelid, pesad ja tekstitöötlus, valemid, diagrammid, dokumenti printimine;
 • Presentatsiooni loomine programmis Power Point.
 • Internet Explorer, töö e-postiga

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega

Õppemaksust tagastatakse 20 % - Maksu- ja Tolliamet

Registreerimine

 

Arvutigraafika

 

Nõuded õpingute alustamiseks: 

Teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: Interneti kasutamine, avutid ia tarkvara kasutamine.

Kursuse eesmärk: Õpetada tundma vektor- ja rastergraafika olemust ja erinevust, rastergraafika põhiparameetreid ja nende omavahelisi seoseid, erinevaid graafika failivorminguid ja nende kasutamist, värvimudeleid ja nende kasutamise põhimõtteid, graafikatarkvara võimalusi ja erinevusi. 
 

Kursuse õppekava:

 • Tutvustamine kujutiste töötlemise põhiliste printsiipide, meetodite ja võtetega
 • Arvutigraafika maailm
 • Kujutiste kasutamine ja redakteerimine
 • Tekstimaterjalide töötlemine
 • Programmide seadistamine vastavalt oma nõuetele 

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega

Õppemaksust tagastatakse 20 % - Maksu- ja Tolliamet

Registreerimine

 

3D-Modelleerimine


Nõuded õpingute alustamiseks:

Teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: Internet, kontoritöö tarkvara.

Kursuse eesmärk: Anda õppijatele võimalus omandada algteadmised objektide modelleerimisest, valgustuse ja spetsefektide loomisest, interjööri disaini põhialustest. Omandada võtteid interjööri ja animatsiooni disaini eripärade ja materjalide süvendatud uurimiseks. Õpetada tundma professionaalset modelleerimist.
 

Kursuse õppekava:

 • Üldteadmised ja tehniline info interface`st 
 • Töö põhimõtted. Extrude, Lathe, Bevel ja Bevel Profile modifikaatorid
 • OpenGL põhimõisted. OpenGL koht kolmemõõtmelise graafika ja visualiseerimise maailmas

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega

Õppemaksust tagastatakse 20 % - Maksu- ja Tolliamet

Registreerimine

 

Joonestamine arvutil


Nõuded õpingute alustamiseks:

Teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: Internet, kontoritöö tarkvara.

Kursuse eesmärk: Anda teadmised CAD ja ACAD`is jooniste koostamise põhiinstrumentidest ja meetoditest. Ruumilise modelleerimise (karkass-, pind- ja tahkekehalised mudelid) ja ruumiliste mudelite kujutamise erinevate metoodikate omandamine.
 

Kursuse õppekava:

 • Kujutava geomeetria sisu ja eesmärk. Aksonomeetrilised projektsioonid. Põhiteoreem
 • Põhiandmed geomeetria joonise koostamiseks ja redakteerimiseks
 • Moondetegurid, seos nende vahel. Isomeetriliste ja dimeetriliste projektsioonide koostamine
 • Kujutav geomeetria ja masinagraafika. Detaili eskiis ja tööjoonis
 • Keermed, tingtähised ja kujutised 

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega

Õppemaksust tagastatakse 20 % - Maksu- ja Tolliamet

Registreerimine  

 

Andmebaasid 


Nõuded õpingute alustamiseks:

Teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: kontoritöö tarkvara.

Kursuse eesmärk: Anda teadmised andmebaaside teoreetilistest alustest ning põhiteadmised ja praktilised oskused andmebaaside haldamiseks. Õpetada tundma andmebaaside struktuuri ja kasutamise võimalusi, andmete formaate, võtmete ja indeksite kasutamise põhimõtteid, päringute kasutamise põhimõtteid, võrgurakenduste erisusi, klient-server ja fail-server arhitektuuri erinevusi ja funktsioone, andmebaaside turvamise põhimõtteid.
 

Kursuse õppekava:

 • Andmebaasid. Andmebaaside põhifunktsioonid. Erinevad andmebaasid ja nende kasutusvaldkonnad 
 • Andmebaasimudelid. Hajusad andmebaasid. Objekt-orienteeritud andmebaasisüsteemid. Objekt-relatsioonilised andmebaasisüsteemid. Andmelaod ja andmevakad. Skeemid. Keeled. Administreerimine. Kasutajad. Andmebaasid ja XML, Internet. Normaliseerimine, normaalkujud. Semantilised mudelid  
 • Andmebaaside põhimõisted. Objektid, atribuudid, päringud, võtmed, unikaalne identifikaator. Seosed: 1:1, 1:M, M:M. Seoste ülekantavus. Atribuutide tüübid.
 • Andmebaaside arhitektuur. Objektid. Andmetüübid. Ajast sõltuvad andmed. Triggerid. Indeksid. Reeglid
 • Kasutajad. Kasutajate haldamine. Õigused. Rollid 

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega

Õppemaksust tagastatakse 20 % - Maksu- ja Tolliamet

Registreerimine

 

Operatsioonisüsteemid


Nõuded õpingute alustamiseks:

Teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: arvutid ja tarkvara kasutamine.

Kursuse eesmärk: Anda teadmised operatsioonisüsteemide ja failisüsteemi põhimõistetest, erinevate operatsioonisüsteeme ning failide haldamise põhimõtetest. Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste omandamine operatsioonisüsteemide administreerimiseks.
 

Kursuse õppekava:

 • Operatsioonisüsteemi mõiste ja kujunemine. Operatsionisüstemide ajalugu ja tüübid
 • Arvutisüsteemide struktuurid ja operatsioonisüsteemi funktsioonid
 • Operatsioonisüsteemi peamised ülesanded ja komponendid
 • Seadmeajurite olemus. Riist- ja tarkvaraliste ressursside haldus

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega

Õppemaksust tagastatakse 20 % - Maksu- ja Tolliamet

Registreerimine

 

Veebiprogrammeerimine


Nõuded õpingute alustamiseks:

Teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: avutite riist- ja tarkvara alused, algoritmide ja HTML-i alused.

Kursuse eesmärk: Anda õppijatele programmeerimisalased teadmised PHP keele baasil, PHP keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat ja PHP keele kasutamise printsiipe.

Kursuse õppekava:

 • PHP keele alused
 • Loogilised operaatorid
 • Funktsioonid PHPs
 • Massiivid

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega

Õppemaksust tagastatakse 20 % - Maksu- ja Tolliamet

Registreerimine

 

Veebidisain


Nõuded õpingute alustamiseks:

Teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: internet, arvutid ja tarkvara kasutamine.

Kursuse eesmärk: Õpetada tundma WEB-lehekülgede loomise võtteid, WEB-sõlmedega töötamisel kasutatavaid kaasaegseid tehnoloogiaid ja tarkvara.
 

Kursuse õppekava:

 • WEB-disaini põhiprogrammid. WEB-lehekülgede loomiseks kasutatavate programmide klassifikatsioon
 • Fikseeritud parameetritega maketi loomine. Disain Internetis: ülesanded, lähenemisviisid, otsused. Fikseeritud laiusega lehekülgede disain. Õnnestunud ja äpardunud lehekülgede näited. “Ohutu WEB-palitri” mõiste
 • Lahenduste ja lähenemisviiside analüüs Inerneti valmislehekülgede eeskujul

Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse väljastamisega

Õppemaksust tagastatakse 20 % - Maksu- ja Tolliamet

Registreerimine