Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 


Raamatupidamisprogrammid

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Raamatupidamisprogrammid: 

 • "1C - Raamatupidamine" versioon 7.7; 8,0
 • "HansaWorld programmid"
 • "Merit Aktiva"

 

"1C - Raamatupidamine" versioon 7.7; 8,0

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö ja 10 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (30 akad.t): 950 eur. 

Õppeaja kestus: 2 nädalat - 1,5 kuud.  

Õppekeel: Vene keel. 

Koolitajad: 

Larissa Romanova -  Kõrgharidus (Tallinna Polütehniline Instituut: Raamatupidamisarvestus ja majandustegevuse analüüs); Larissa Romanova Grupp OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus); õpetamiskogemus - 20 aastat. 

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud praktilised oskused "1C -Raamatupidamine" raamatupidamisprogrammi kasutamiseks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb "1C - Raamatupidamine" raamatupidamisprogrammi ja orienteerub majandustarkvara süsteemides;
 • sisestab programmi algdokumente, saab ja kontrollib väljundeid.

Sihtgrupp:

 • täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja oskusi "1C -Raamatupidamine" raamatupidamisprogrammi kasutamiseks;
 • raamatupidajad, kes soovivad täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • kõik soovijad, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema "1C -Raamatupidamine" raamatupidamisprogrammiga – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised.

Õppe alustamise tingimused: keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

Õppesisu:

 • Ülevaade raamatupidamisprogrammist "1C Raamatupidamine" 
 • Programmiga töötamise põhimõtted
 • Dokumentide sisestamine programmi
 • Päevaraamat, kassa, konto väljavõte, käibeandmik
 • Laoarvestus, põhivara ja väheväärtusliku vara arvestus. Vara arvelevõtmine, põhivara amortisatsioon, inventuurid. Vara mahakandmine
 • Palgaarveldused ja personaliarvestus
 • Aruandluse koostamine: maksudeklaratsioonid, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastavahetus
 • Programmide võrdlus

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamisprogramm: "1C - Raamatupidamine"

 

Registreerimine

 

 

"HansaWorld programmid"

HansaWorld programmid: Standard Books, Standard Hansa, HansaRaama. 

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö ja 10 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (30 akad.t): 950 eur. 

Õppeaja kestus: 2 nädalat - 1,5 kuud.  

Õppekeel: Eesti või vene keel. 

Koolitajad: 

Ingrid Fedotova - Kõrgharidus (Estonian Business School: Rahvusvaheline ärijuhtimine; Tallinna Tehnikaülikool: Ärijuhtimine); Collum Consult OÜ juhatuse liige (majandustarkvarade müük, juurutamine, konsulteerimine, koolitus);  õpetamiskogemus - 15 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud praktilised oskused "HansaWorld programmid" raamatupidamisprogrammi kasutamiseks. 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb "HansaWorld programmid" raamatupidamisprogrammi ja orienteerub majandustarkvara süsteemides;
 • sisestab programmi algdokumente, saab ja kontrollib väljundeid.

Sihtgrupp:

 • täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja oskusi "HansaWorld programmid" raamatupidamisprogrammi kasutamiseks;
 • raamatupidajad, kes soovivad täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • kõik soovijad, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema "HansaWorld programmid"  raamatupidamisprogrammiga – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised.

Õppe alustamise tingimused: keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

Õppesisu:

 • Ülevaade raamatupidamisprogrammist "HansaWorld programmid"
 • Programmiga töötamise põhimõtted
 • Dokumentide sisestamine programmi
 • Päevaraamat, kassa, konto väljavõte, käibeandmik
 • Laoarvestus, põhivara ja väheväärtusliku vara arvestus. Vara arvelevõtmine, põhivara amortisatsioon, inventuurid. Vara mahakandmine
 • Palgaarveldused ja personaliarvestus
 • Aruandluse koostamine: maksudeklaratsioonid, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastavahetus
 • Programmide võrdlus

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamisprogramm: "HansaWorld programmid"

 

Registreerimine

 

 

"Merit Aktiva"

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö ja 10 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (30 akad.t): 950 eur. 

Õppeaja kestus: 2 nädalat - 1,5 kuud.  

Õppekeel: Vene keel. 

Koolitajad: 

Svetlana Moskvina - Kõrgharidus, magistrikraad (Moskva Riiklik Sotsiaalülikool: Ökonomist); Vanemraamatupidaja, tase 6, Täiskasvanute koolitaja, tase 5; õpetamiskogemus - 5 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud praktilised oskused "Merit Aktiva" raamatupidamisprogrammi kasutamiseks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb "Merit Aktiva" raamatupidamisprogrammi ja orienteerub majandustarkvara süsteemides;
 • sisestab programmi algdokumente, saab ja kontrollib väljundeid.

Sihtgrupp:

 • täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja oskusi "Merit Aktiva" raamatupidamisprogrammi kasutamiseks;
 • raamatupidajad, kes soovivad täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • kõik soovijad, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema "Merit Aktiva" raamatupidamisprogrammiga – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised.

Õppe alustamise tingimused: keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

Õppesisu:

 • Ülevaade raamatupidamisprogrammist "Merit Aktiva" 
 • Programmiga töötamise põhimõtted
 • Dokumentide sisestamine programmi
 • Päevaraamat, kassa, konto väljavõte, käibeandmik
 • Laoarvestus, põhivara ja väheväärtusliku vara arvestus. Vara arvelevõtmine, põhivara amortisatsioon, inventuurid. Vara mahakandmine
 • Palgaarveldused ja personaliarvestus
 • Aruandluse koostamine: maksudeklaratsioonid, bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne. Aastavahetus
 • Programmide võrdlus

ÕPPEKAVA: vt. Raamatupidamisprogramm: "Merit Aktiva"

  

Registreerimine