Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Fortis Koolitus OÜ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liigeInglise ärikeele koolitus

 

Õppekavarühm: Keeleõpe

Koolituse kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (80 akad.t): 1440 eur. 

Õppeaja kestus: 1,5 – 3 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Viktoria Jakobson - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaug-Ida riiklik ülikool: Filoloog, inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 20 aastat.

Olga Ilnitskaja - Kõrgharidus, magistrikraad (Pihkva Riiklik S.M. Kirovi nim. Pedagoogiline Ülikool:
Inglise keele õpetaja); õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud teadmisi inglise ärikeele sõnavarast ja keelestruktuuridest ning oskusi koostamaks ärikeskkonnas vajalikke dokumente (ärikiri, raport).

Kaasaegse rahvusvahelise inglise ärikeele oskuse parandamine ja arendamine.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • omab põhilise inglise keelse ärisõnavara ja ärisuhtluse oskuse nii suuliselt kui kirjalikult,
 • saab aru keerukatest ärialastest tekstidest, mis võimaldab tal pidada erialaainetes inglisekeelset kirjavahetust ja saab praktilisi oskuseid toimetulekuks rahvusvahelises äris;
 • kirjeldab ja analüüsib äriga seotud probleeme inglise keeles ning arutleb äriga seotud küsimustes nii Eesti kui ka maailma kontekstis;
 • teeb ettekannet äriga seotud teemal.

Sihtgrupp: Täiskasvanud inimesed, kes kasutavad oma töös inglise keelt ja kes soovivad parandada oma karjäärivõimalusi läbi inglise keele oskuste parandamise ja arendamise.

Õppe alustamise tingimusedInglise keele oskus vähemalt B1 tasemel (keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60% või tõendatud inglise keele oskus vähemalt B1-tasemel).

Õppesisu:

 • Tervitamine ja viisakusväljendid
 • Enese- ja teiste tutvustus, ettevõtte tutvustus
 • Ametikirja (raporti) koostamine
 • Tööalane telefonisuhtlus
 • Suhtlemine, networking ja välispartnerite vastuvõtt
 • Koosolek: osalemine ja korraldamine
 • Läbirääkimised, kokkulepete sõlmimine

Omandatud sõnavara:

 • Töö ja karjäär (ametid, tooted ja teenused jmt)
 • Klienditeenindus
 • Vastavalt valitud valdkonnale: raamatupidamine, müük ja turundus, turism, majandus, õigus, psühholoogia jmt)
 • Polite English, business communication, telemarketing
 • Presentation
 • Business letter
 • Exhibitions, receiving the delegation
 • Meeting and reports
 • Negotiations and deals

ÕPPEKAVA: vt. Inglise ärikeele koolitus 

 

Registreerimine