Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 


Floristika koolitus

Majandustegevusteate nr. 204278

Õppekavarühm: Aiandus

Koolituse kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö, 60 tundi praktika koolikeskkonnas ning 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (180 akad. t): 2100 eur.

Õppeaja kestus: 3 - 4 kuud.

Õppekeel: Vene keel.

Koolitajad: 

Galina Tšižova  - kõrgharidus, magister (Leningradi Külmutustehnoloogia Instituut: Insener-tehnoloog); International Floral Academy by Stef Adriaenssens: Course of Basic Contemporary Techniques in Floral Art; EV koolitus: Floristika kursus; täiskasvanute koolitajana töötab floristika erialal aastast 2000. Paralleelselt töötab florist – dekoraatorina; täiskasvanute koolitaja, tase 6; õpetamiskogemus - 19 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks floristika valdkonnas; Florist, tase 4 kutsestandardis loetletud kompetentsid ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • teab tööd lillekaubanduse valdkonnas;
 • tunneb taimi ja oskab neid kasvatada ning hooldada;
 • valmistab ette ja hoiab korras vajalikud töövahendid;
 • valmistab lilleseadeid (sh teeb dekoreerimistöid), kasutab uusi tehnilisi võtteid;
 • tunneb taimede (eelkõige lillede) müügiks ettevalmistamist ja müügitöö korraldamist; koostab hinnapakkumisi.

Sihtgrupp: Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi floristika valdkonnas.  Arvestatakse ka eelnevat töökogemust floristina.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

I. Üldoskused ja teadmised

 • Kutsealaga seotud õigusaktid (müügitööga seonduvad õigusaktid; töösuhteid reguleerivad õigusaktid; isikuandmete kaitse seadus jm õigusaktid)
 • Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid (töötervishoiu ja tööohutuse seadus; töökeskkond; tööohutusnõuded; elektriohutusnõuded; tuleohutusnõuded; päästevahendite jm ohutusnõuded)
 • Klienditeeninduse alused (klienditeenindus, klienditeeninduse hea tava ja etikett; suhtlemise alused; konfliktoloogia alused; meeskonnatöö alused)

II. Põhioskused ja teadmised

 • Töö planeerimine (töövahendite ja töökoha ettevalmistamine ja korrashoid; oma töö planeerimine ja töökava koostamine; kujunduskavandi tegemine lähtudes konkreetsest tööülesandest)
 • Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine (eriala terminoloogia: taimmaterjali nimekiri , taimede nimetused eesti- ja ladina keeles; kauba vastuvõtmine ja kontrollimine; taimmaterjali müügiks ettevalmistamine; taimede kasvatamine ja kasutamine: botaanika, ilutaimede tundmine ja kasvatamine, ilutaimede säilitamine ja taimede ajatamine)
 • Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine (tellija ootuste, vajaduste ja võimaluste selgitamine sobiva tehnilise ja kunstilise lahenduse valimiseks, ideekavandi koostamine ja esitlemine; ajakasutuse planeerimine; hinnakujundamine; kunstiõpetus: värvusõpetus, kompositsioon ja kompositsioonireeglid, joonistamine, maalimine ning kunstiajalugu; lilleseade: eriala ajalugu, materjaliõpetuse alused, lilleseade stiilid, lilleseaded, dekoratsioon ja ruumikujundus, istutusseade, ökoloogiline lilleseade, lõike- ja toalillede pakkimine ja transport)
 • Müümine ja kliendi nõustamine(müügi planeerimine; kaupade müümine ja müügitehnikad, tellimuste vormistamine ja arvete koostamine; püsikliendiprogrammi järgimine; kaupade pakkimine ja transpordi korraldamine)
 • Müügitöö korraldamine ja organiseerimine (müügitöö; müügitöö korraldamine ja dokumentatsioon; hinnapakkumiste koostamine)

ÕPPEKAVA: vt. Floristika koolitus

 

Registreerimine