Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 


Floristika koolitus

Majandustegevusteate nr. 204278

Õppekavarühm: Aiandus

Koolituse kogumaht on 400 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorne töö, 120 tundi praktika koolikeskkonnas, 120 tundi praktika töökeskkonnas ning 40 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (360 akad. t): 2500 eur.

Õppeaja kestus: 3 - 4 kuud.

Õppekeel: Vene keel.

Koolitajad: 

Galina Tšižova  - kõrgharidus, magister (Leningradi Külmutustehnoloogia Instituut: Insener-tehnoloog); International Floral Academy by Stef Adriaenssens: Course of Basic Contemporary Techniques in Floral Art; EV koolitus: Floristika kursus; täiskasvanute koolitajana töötab floristika erialal aastast 2000. Paralleelselt töötab florist – dekoraatorina; täiskasvanute koolitaja, tase 6; õpetamiskogemus - 19 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks floristika valdkonnas; Florist, tase 4 kutsestandardis loetletud kompetentsid ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • teab tööd lillekaubanduse valdkonnas;
 • tunneb taimi ja oskab neid kasvatada ning hooldada;
 • valmistab ette ja hoiab korras vajalikud töövahendid;
 • valmistab lilleseadeid (sh teeb dekoreerimistöid), kasutab uusi tehnilisi võtteid;
 • tunneb taimede (eelkõige lillede) müügiks ettevalmistamist ja müügitöö korraldamist; koostab hinnapakkumisi.

Sihtgrupp: Täiskasvanud inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varem omandatud teadmisi ja oskusi floristika valdkonnas.  Arvestatakse ka eelnevat töökogemust floristina.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

I. Üldoskused ja teadmised

 • Kutsealaga seotud õigusaktid (müügitööga seonduvad õigusaktid; töösuhteid reguleerivad õigusaktid; isikuandmete kaitse seadus jm õigusaktid)
 • Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid (töötervishoiu ja tööohutuse seadus; töökeskkond; tööohutusnõuded; elektriohutusnõuded; tuleohutusnõuded; päästevahendite jm ohutusnõuded)
 • Arvuti kasutamine (baasmoodul: arvuti põhitõed, interneti põhitõed, teksti- ja tabeli töötlus;  standardmoodul: pilditöötlus)
 • Klienditeeninduse alused (klienditeenindus, klienditeeninduse hea tava ja etikett; suhtlemise alused; konfliktoloogia alused; meeskonnatöö alused)

II. Põhioskused ja teadmised

 • Töö planeerimine (töövahendite ja töökoha ettevalmistamine ja korrashoid; oma töö planeerimine ja töökava koostamine; kujunduskavandi tegemine lähtudes konkreetsest tööülesandest)
 • Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine (eriala terminoloogia: taimmaterjali nimekiri , taimede nimetused eesti- ja ladina keeles; kauba vastuvõtmine ja kontrollimine; taimmaterjali müügiks ettevalmistamine; taimede kasvatamine ja kasutamine: botaanika, ilutaimede tundmine ja kasvatamine, ilutaimede säilitamine ja taimede ajatamine)
 • Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine (tellija ootuste, vajaduste ja võimaluste selgitamine sobiva tehnilise ja kunstilise lahenduse valimiseks, ideekavandi koostamine ja esitlemine; ajakasutuse planeerimine; hinnakujundamine; kunstiõpetus: värvusõpetus, kompositsioon ja kompositsioonireeglid, joonistamine, maalimine ning kunstiajalugu; lilleseade: eriala ajalugu, materjaliõpetuse alused, lilleseade stiilid, lilleseaded, dekoratsioon ja ruumikujundus, istutusseade, ökoloogiline lilleseade, lõike- ja toalillede pakkimine ja transport)
 • Müümine ja kliendi nõustamine(müügi planeerimine; kaupade müümine ja müügitehnikad, tellimuste vormistamine ja arvete koostamine; püsikliendiprogrammi järgimine; kaupade pakkimine ja transpordi korraldamine)
 • Müügitöö korraldamine ja organiseerimine (müügitöö; müügitöö korraldamine ja dokumentatsioon; hinnapakkumiste koostamine)

III. Praktika töökeskkonnas

 • Ettevõtte praktika (kooli poolt pakutud praktikabaasid)

 

ÕPPEKAVA: vt. Floristika koolitus

 

Registreerimine