Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Fortis Koolitus OÜ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liigeFloristika baaskoolitus

Õppekavarühm: Käsitöö

Koolituse kogumaht on 140 akadeemilist tundi, millest 100 tundi on auditoorne töö, 20 tundi praktika koolikeskkonnas ning 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (120 akad. t): 1800 eur.

Õppeaja kestus: 2 - 3 kuud.

Õppekeel: Vene keel.

Koolitajad:

Galina Tšižova  - kõrgharidus, magister (Leningradi Külmutustehnoloogia Instituut: Insener-tehnoloog); International Floral Academy by Stef Adriaenssens: Course of Basic Contemporary Techniques in Floral Art; EV koolitus: Floristika kursus; täiskasvanute koolitajana töötab floristika erialal aastast 2000. Paralleelselt töötab florist – dekoraatorina; täiskasvanute koolitaja, tase 6; õpetamiskogemus - 19 aastat.

Snežana Reinson - majandusharidus; täiendusõpe – kunsti- ja disaini erakool; töökogemus ürituste korraldamise valdkonnas üle 7 aastat, lisaks peo korraldamisele tegeleb ta dekoratsiooniprojektide loomisega. Tema osalusel on ette valmistatud või välja töötatud kõik Enjoy Tallinn agentuuri dekoratsiooniprojektid (Enjoy Tallinn agentuuri asutaja ja omanik); õpetamiskogemus - 7 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal  Florist, tase 4 kutsestandardi kompetentsidele vastavad põhiteadmised ja praktilised oskused, et alustada oma tegevust floristika valdkonnas ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • teab tööd lillekaubanduse valdkonnas;
 • valmistab ette ja hoiab korras vajalikud töövahendid;
 • tunneb taimi ja oskab neid kasvatada ning hooldada;
 • valmistab taimi (eelkõige lilled) ette müügiks,
 • valmistab lilleseadeid (sh teeb dekoreerimistöid), kasutab uusi tehnilisi võtteid;
 • korraldab ja organiseerib müügitööd, nõustab kliente ning koostab hinnapakkumisi.

Sihtgrupp: kõik huvilised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja praktilisi oskusi, et alustada oma tegevust floristika valdkonnas ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

1. Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine

 • Eriala terminoloogia. Taimmaterjali nimekiri. Taimede nimetused eesti- ja ladina keeles
 • Taimmaterjali vastuvõtmine ja müügiks ettevalmistamine
 • Botaanika alused. Taimede tundmine, istutamine, kasvatamine ja kasutamine. Taimede hooldamine, säilitamine ja ajatamine

2. Lilleseadete valmistamine (sh dekoreerimistööd)

 • Töövahendid ja materjalid. Töövahendite ja töökoha ettevalmistamine ning korrashoid. Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid, keskkonnakaitse
 • Kujundamise põhielemendid ja põhimõtted. Värviring, värviharmoonia, värvide kombinatsioonid, värvikontrastid. Kujunduskavandi tegemine. Kujundamine vastavalt sündmusele (pulmafloristika, leinafloristika, interjööri floristika, fütodisain jt)
 • Kunstiõpetus. Värvusõpetus, kompositsioon ja kompositsioonireeglid. Joonistamine, maalimine ning kunstiajalugu. Materjaliõpetuse alused
 • Floristika stiilid: dekoratiivne, vegetatiivne, paralleelne, vaba stiil jmt.
 • Lõikelillede ja -roheluse sortiment ja hooldus. Töö lõikelilledega
 • Proportsioonid floristikas ja kuldlõige. Fibonacci arvud
 • Oaasi tüübid. Oaasi kasutamine, töö liigid ja -viisid
 • Kimpude valmistamise tehnikad: spiraal ja paralleelne tehnika. Karkassil kimp, karkassi ehitamine. Kimpude eripärad: naistele, meestele, lastele jmt.
 • Lilleseade põhimõtted ja elemendid. Lilleseade loomine ja valmistamine. Lilleseade stiilid. Istutusseade, ökoloogiline lilleseade jmt. Lilleseadete kasutamine ruumikujundustöödes
 • Pärg, pärja punumise tehnika
 • „Euroopa puu“, töö kipsiga
 • Interjööri floristika.Sise- ja väliskujunduse töö

3. Müügitöö korraldamine ja klientide teenindamine

 • Erialaga seotud õigusaktid (sh isikuandmete kaitse seadus ja autoriõiguse seadus)
 • Müügitöö korraldamine ja dokumentatsioon
 • Hinnakujundamine. Hinnapakkumiste koostamine
 • Klienditeenindus. Müümine ja müügitehnikad. Suhtlemispsühholoogia klienditeeninduses
 • Tellimus ja arvete koostamine. Kaupade pakkimine ja transport
 • Meeskonnatöö

ÕPPEKAVA: vt. Floristika baaskoolitus

 

Registreerimine