Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Floristi koolitus

Majandustegevusteate nr. 204278

Õppekavarühm: Aiandus

Õppe kogumaht on 400 tundi, millest 240 akad. tundi on kontaktõpe, 120 akad. tundi praktika ning 40 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus: 2500 eur.

Õppeaja kestus: 3 - 4 kuud.

Õppekeel: Vene keel.

Koolitaja: 

Galina Tšižova  - kõrgharidus, magister (Leningradi Külmutustehnoloogia Instituut: Insener-tehnoloog); International Floral Academy by Stef Adriaenssens: Course of Basic Contemporary Techniques in Floral Art; EV koolitus: Floristika kursus; täiskasvanute koolitajana töötab floristika erialal aastast 2000. Paralleelselt töötab florist – dekoraatorina; täiskasvanute koolitaja, tase 6; õpetamiskogemus - 19 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud töötamiseks õpitud valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; vajalik ettevalmistus, et soovi korral taotleda Florist, tase 4 kutsetunnistust. 

Õpiväljundid: 

 • teab tööd lillekaubanduse valdkonnas;
 • tunneb taimi ja oskab neid hooldada, valmistab ette ja hoiab korras vajalikud töövahendid, kasutab ja kombineerib erinevaid materjale uute võtete teostamisel;
 • oskab valmistada lilleseadeid, kasutab uusi lilleseade tehnilisi võtteid;
 • oskab luua ja arendada suhteid klientidega kasutades selleks erinevaid müügitehnikaid, oskab jälgida klientide kaubavarusid ja oste ning läbi viia läbirääkimisi tellimuste, müügimahu ja sortimendi osas, oskab suhelda ja toime tulla klientidega erinevates teenindussituatsioonides;
 • oskab töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnatöös, oskab oma aega efektiivselt planeerida, hinnata ja arendada oma tööd;
 • omab kõiki vajalikke teadmisi, oskusi ja kompetentse, mis loovad eeldused Floristi, tase 4 kutseeksami sooritamiseks.

Sihtrühm ja nõuded õpingute alustamiseks

Koolitus sobib igale inimesele, kes soovib omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi.
Arvestatakse ka eelnevat töökogemust floristina.

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmused ja oskused:

Õppekava läbinud omandavad Florist, tase 4 kutsestandardiga kehtestatud teadmised, oskused ja kompetentsid.

Õppesisu:

I. Töö planeerimine 

 • Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid
 • Kutsealaga seotud õigusaktid
 • Töövahendite ja töökoha ettevalmistamine ja korrashoid
 • Oma töö planeerimine ja töökava koostamine
 • Kujunduskavandi tegemine lähtudes konkreetsest tööülesandest

II. Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine

 • Kauba vastuvõtmine ja kontrollimine
 • Taimmaterjali müügiks ettevalmistamine
 • Taimede kasvatamine ja kasutamine (botaanika, ilutaimede tundmine ja kasvatamine, ilutaimede säilitamine ja taimede ajatamine) 
 • Taimematerjali nimekiri. Taimede nimetused eesti- ja ladinakeeles

III. Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine

 • Tellija ootuste, vajaduste ja võimaluste selgitamine sobiva tehnilise ja kunstilise lahenduse valimiseks, ideekavandi koostamine ja esitlemine
 • Ajakasutuse planeerimine
 • Hinnakujundamine
 • Kunstiõpetus (värvusõpetus, kompositsioon ja kompositsioonireeglid, joonistamine, maalimine ning kunstiajalugu)
 • Lilleseade (eriala ajalugu, materjaliõpetuse alused, lilleseade stiilid, lilleseaded, dekoratsioon ja ruumikujundus, istutusseade, ökoloogiline lilleseade, lõike- ja toalillede pakkimine ja transport)

IV. Müümine ja kliendi nõustamine

 • Klienditeenindus ja klienditeeninduse hea tava
 • Suhtlemise alused
 • Kaupade müümine, tellimuste vormistamine ja arvete koostamine
 • Püsikliendiprogrammi järgimine
 • Kaupade pakkimine ja transpordi korraldamine

V. Müügitöö korraldamine ja organiseerimine

 • Müügitööga seonduvad õigusaktid
 • Müügitöö
 • Müügitöö korraldamine ja hinnapakkumiste koostamine 
 • Meeskonnatöö alused

VI. Praktika

 • Ettevõtte praktika (kooli poolt pakutud praktikabaasid)

VII. Erioskused ja teadmised I (Keeleõpe)

 • Erialane eesti/vene keel tasemel A2
 • Erialane võõrkeel (inglise/saksa/soome keel) tasemel A2

VIII. Erioskused ja teadmised II (Arvutiõpetus)

 • Baasmoodul (arvutipõhitõed, internetipõhitõed, teksti- ja tabeli töötlus)
 • Standardmoodul (esitlus, andmebaasid, veebi- ja pilditöötlus, IT-turvalisus, koostöö internetis)

ÕPPEKAVA: vt. Floristi koolitus

 

Registreerimine