Tähelepanu!

Vali koolitus targalt! 

Tööleht-küsitlus

Õppevideo


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 




Fortis Koolitus OÜ on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige



Arvutikoolitused

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Arvutikoolitused:

 • Arvutigraafika koolitus
 • 3D-Modelleerimise koolitus
 • AutoCAD baaskoolitus
 • Andmebaaside haldamise koolitus  
 • Operatsioonisüsteemide administreerimise koolitus
 • Programmeerimise alused Java tarkvaraga
 • Veebiprogrammeerimise koolitus
 • Veebidisaini koolitus
 • Kontoritöö tarkvara kasutamise koolitus
 • MS Exceli baaskoolitus
 • Tarkvarasüsteemide testimise aluste koolitus
 • Interneti kasutamise koolitus
 • YouTube videokanali loomise koolitus 

 

Arvutigraafika koolitus

Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1700 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Ivar Varm - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Arvutigraafika); kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus - 10 aastat.

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel eristab õppija vektor- ja rastergraafika olemusi, rakendab erinevaid graafikatarkvarasid, failivorminguid ja värvimudeleid.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • loob ja valmistab ette graafikat erinevates meediumites kasutamiseks (monitor, trükimeedia, ekraan jne);
 • valib sobiva failivormingu vastavalt vajadusele;
 • kasutab algtasemel vähemalt ühte vektor- ja ühte rastergraafika programmi;
 • teab värvimudelite erinevusi ja kasutusalasid.

Sihtgrupp: projekteerijad, sisekujundajad, disainistuudiotes madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega töötavad täiskasvanud inimesed sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi ning täiskasvanud inimesed sooviga tööturule naasta ja esmaseid ettekujutusi graafikaprogrammidest omandada.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Kujutiste töötlemise põhiliste printsiipide, meetodite ja võtete tutvustamine.
 • Arvutigraafika maailm. Kujutiste kasutamine ja töötlemine. Tekstimaterjalide toimetamine. Programmide seadistamine
 • Failide avamine. Instrumentide paneel. Kujutise põhialused. Kihtidega töötamise põhimõtted. Joonistamine ja redigeerimine, retušeerimine. Kihtidega töötamise tehnika. Maskid ja kanalid
 • Adobe Illustrator programmi erisused, teatmesüsteem

ÕPPEKAVA: vt. Arvutigraafika koolitus

 

Registreerimine

 

3D-Modelleerimise koolitus

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1700 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Ivar Varm - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Arvutigraafika); kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus - 10 aastat.

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel modelleerib ja muudabõppija kolmemõõtmelisi objekte, lisab valgustust ja eriefekte, koostab stseene.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • orienteerub paketi liideses;
 • loob ja muudab 3d objekte;
 • kujundab keerulisi 3d stseene;
 • töötleb ja visualiseerib pilte standardses füüsikaliselt täpses renderdamise süsteemis ART.

Sihtgrupp: kunsti- ja disainitöötajad, sisekujundajad ja -arhitektid, kes töötavad arhitektuuribüroodes, ehitusfirmades, reklaamagentuurides, sisustuskaubamajades, televisioonis ja kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Üldteadmised, klassikalise ja uue kasutajaliidesega tutvumine
 • Töö põhimõtted: objektide loomine ja töötlemine, objektide parameetrid. Scene Explorer panel
 • Objektide ühendamine, modifikaatorid Bend, Taper, Stretch
 • Splainide loomine ja töötlemine. Modifikaatorid Extrude, Lathe, Bevel
 • Modifikaatorid Sweep, Bevel Profile
 • Compound Objects. Boolean toimingud. Loft-objektide loomine.
 • Arhitektuurilised objektid
 • Töö materjalide ja tekstuuride kaartidega
 • Visualiseerimissüsteemi ART põhiprintsiibid. Objektide materjalidega töötamise alused
 • MESH (POLY) modelleerimine: modifikaatorid Edit Mesh, Edit Poly
 • Edasijõudnud POLY modelleerimine
 • Füüsiliselt täpne visualiseerimismudel: füüsiliste kaamerate ja fotorealistlike valgusallikate loomine ja seadistamine, säritamise reguleerimine
 • Valgustuse seadistamine sisekujunduse visualiseerimiseks
 • Animatsioon: põhilised objektide ja materjalide animeerimise meetodid
 • Videomaterjali loomine

ÕPPEKAVA: vt. 3D-Modelleerimise koolitus

 

Registreerimine

 

AutoCAD baaskoolitus

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1700 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Ivar Varm - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Arvutigraafika); kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus - 10 aastat.

Žanna Kriger - Kõrgharidus (Euroülikool: Sisekujunduskunstnik), õpetamiskogemus - 12 aastat.

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel tunneb õppija ACAD’is jooniste koostamise põhiinstrumente ja meetodeid.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • kasutab joonisel ACAD tarkvara põhilisi geomeetrilisi kujundeid;
 • loeb keskmise raskusastmega joonist;
 • koostab ruumilisi mudeleid ja jooniseid kõiki võimalikke seadmeid kasutades.

Sihtgrupp: erinevates projekteerimisvaldkondades töötavad insenerid (ehitus, arhitektuur, elektroonika, geodeesia, teedeehitus jne) sooviga avardada täiend- ja ümberõppe võimalusi ning täiskasvanud inimesed, kellel on soov tööturule naasta.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • AutoCAD liidesega tutvumine
 • Mõõdud, punktid, otsekaugus
 • Joonte tüübid, mastaabid
 • Täppisjoonestamine: objektide sidumine, järjestamine jt joonise juhtimine
 • Suureformaadilise joonise jagamine mitmeks väikeses formaadis leheks
 • Ehitusjooniste koostamine ja trükiks valmistamine
 • Lehe ja mudeli ruumis töötamine
 • Töö tekstiga, selle atribuudid
 • Tabelid ja plokid
 • Koordinaatide kolmemõõtmelised süsteemid. Vaateekraanid. Perspektiivvaated.
 • Rastergraafika vektoriseerimine

ÕPPEKAVA: vt. AutoCAD baaskoolitus

 

Registreerimine  

 

Andmebaaside haldamise koolitus 

Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Koolituse kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (80 akad.t): 1980 eur.

Õppeaja kestus: 1,5 – 3 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Anton Garin - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); Süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus - 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus - 5 aastat.

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel  on õppija omandanud teadmised andmebaaside teoreetilistest alustest ning põhiteadmised ja praktilised oskused andmebaaside haldamiseks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • teab andmebaaside struktuuri ja kasutamise võimalusi, andmete formaate;
 • paigaldab andmebaasimootorit, haldab kasutajaid ja kasutajate õigusi;
 • oskab andmebaasi varundada, taastada ja turvata;
 • töötab andmebaasi andmetega, koostab ning analüüsib päringuid.

Sihtgrupp: infotehnoloogia spetsialistid, kes planeerivad oma karjääri andmebaaside administreerijana, andmebaaside arendajana või andmebaaside rakenduste arendajana ja töötavad täiskasvanud inimesed sooviga täiend- ja ümberõppe võimalusi avardada.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Andmebaaside alused: põhifunktsioonid ja –mõisted
 • Töökeskkonna loomine, programmide paigaldamine
 • Andmebaaside arhitektuur. Võtmete ja indeksite kasutamise põhimõtted
 • Kasutajad. Kasutajate haldamine. Õigused. Rollid
 • Andmete importimine ja eksportimine
 • SQL keele alused. Konstruktsioonid. Loogilised operaatorid. SQL päringud
 • Suhtlus andmebaasidega. Päringu tulemuste lisamine veebilehtedele
 • Päringu tulemuste sorteerimine
 • Andmehaldus, muutmine ja kombineerimine. Andmetöötluskeeled
 • Käideldavus. Andmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus

ÕPPEKAVA: vt. Andmebaaside haldamise koolitus 

 

Registreerimine

 

Operatsioonisüsteemide administreerimise koolitus

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1700 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Anton Garin - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); Süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus - 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus - 5 aastat.

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel  on õppija omandanud teadmised operatsioonisüsteemide ja failisüsteemi põhimõistetest, erinevate operatsioonisüsteeme ning failide haldamise põhimõtetest; põhiteadmised ja praktilised oskused operatsioonisüsteemide administreerimiseks.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • paigaldab operatsioonisüsteemi ja vajalikku rakendustarkvara;
 • oskab hallata faile, kasutajaid ja kasutajagruppe;
 • seadistab võrguliideseid, süsteemi- ja rakendustarkvara;
 • koostab koorik skripte;
 • suunab sisend/väljundvooge.

Sihtgrupp: personaliosakondades, ettevõtete infotehnoloogia osakondades, samuti süsteemiadministraatoritena või võrguadministraatorina töötavad inimesed ning täiskasvanud inimesed, kellel on soov tööturule naasta ja kellel on eelmine töökogemus selles valdkonnas. 

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Operatsioonisüsteemi mõiste ja kujunemine. Operatsioonisüsteemide ajalugu ja tüübid
 • Arvutisüsteemide struktuurid ja operatsioonisüsteemi funktsioonid
 • Operatsioonisüsteemi peamised ülesanded ja komponendid
 • Seadmeajurite olemus. Riist- ja tarkvaraliste ressursside haldus

ÕPPEKAVA: vt. Operatsioonisüsteemide administreerimise koolitus

 

Registreerimine
 
 

Programmeerimise alused Java tarkvaraga

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1700 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Anton Garin - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); Süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus - 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus - 5 aastat.

Marina Vigant - Kõrgharidus (Voroneži Pedagoogiline Ülikool: Matemamaatika, informaatika ja arvutustehnika õpetaja); infosüsteemide kasutamise spetsialist; Java, C# õpetamise kogemus - 15 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel tunneb õppija programmeerimisega seotud mõisteid ja oskab enamkasutatavaid algoritme ja andmestruktuure kasutada.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija 

 • kasutab erinevaid andmestruktuure;
 • kasutab programmeerimiskeele põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimiseks või olemasolevate programmide muutmiseks;
 • tõlgendab programmeerimiskeele süntaksit õigesti;
 • koostab lihtsamaid programme.

Sihtgrupp: kõik huvilised, kes soovivad omandada programmeerimise aluseid Java tarkvaraga.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus programmeerimisse. Ülevaade programmeerimiskeeltest
 • Andmetüübid. Muutujad ja konstandid. Operatsioonid lihtsamate tüüpidega. Andmemassiivid
 • Java programmeerimiskeeles kasutatavad lausekonstruktsioonid
 • Meetodid. Andmetüüpide ühilduvus, andmete teisendamine
 • Objektorienteeritud programmeerimise alused
 • Tutvumine Java integreeritud töökeskkonnaga. Keele põhilised elemendid. Programmi struktuur
 • Programmi juhtkonstruktsioonid. Erinevad tsüklite tüübid ja nende kasutamine. Massiiv
 • Sorteerimisalgoritmid
 • Meetodid. Formaalsed ja tegelikud parameetrid. Globaalsed ja lokaalsed muutujad.
 • Sõned (String)
 • Sisend / väljund (I/O)
 • Klassid ja objektid

ÕPPEKAVA: vt. Programmeerimise alused Java tarkvaraga

 

Registreerimine

 

Veebiprogrammeerimise koolitus

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1700 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Anton Garin - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); Süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus - 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus - 5 aastat.

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemuselon õppija tuttav programmeerimisalustega PHP keele baasil, teab PHP keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat ja PHP keele kasutamise printsiipe.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • teab PHP keele võimalusi, piiranguid ning kasutusala;
 • koostab andmebaasi ning kasutab SQL päringuid PHP keskkonnas;
 • oskab andmeid kaitsta, kirjutada ja parandada programmkoodi;
 • koostab veebilehed ja elemendid.

Sihtgrupp: infotehnoloogia osakondades töötavad inimesed, tarkvaraarendajad ja töötajad, kes vastutavad ettevõtte internetilehekülje arendamise eest nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • PHP keele alused, funktsioonid
 • Loogilised operaatorid
 • Massiivid. Tsüklid. Töö vormidega
 • Faili lugemine/kirjutamine serveris
 • Andmebaaside loomine. Päringute sooritamine
 • Markup keeled, interneti protokollid, WEB serveri konfiguratsioon, failisüsteemid
 • MySQL funktsioonid
 • SSL ja SSH
 • Vead ja probleemid PHP kasutamisel, abifunktsioonid nende vältimiseks

ÕPPEKAVA: vt. Veebiprogrammeerimise koolitus

 

Registreerimine

 

Veebidisaini koolitus

Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1700 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Ivar Varm - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Arvutigraafika); kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus - 10 aastat.

Elvi Velpler - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Arvutigraafika); kogenud spetsialist (disain, veebidisain, polügraafia, fotograafia); õpetamise kogemus - 14 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel koostab õppija veebilehekülgi, kasutab eduka lehekülje käivitamiseks kaasaegseid tehnoloogiaid ja tarkvara.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • teab veebilehekülje koostamise põhiprintsiipe ja kasutab vastavat tarkvara;
 • kasutab lehekülgede loomiseks standardšabloone, graafilisi redaktoreid ning programmeerimiskeeli HTML ja JavaScript;
 • kujundab kaasaegsete lahenduste ja disainiga veebilehti.

Sihtgrupp: veebiarendajad ja -projektijuhid, kes soovivad uute meetodite abil tööefektiivsust tõsta; täiskasvanud inimesed, kes töötavad disainistuudiotes, disaini ja sisekujunduse ala töötajad ning tööotsijad, kellel on soov veebidisaineri ja/või veebiarendaja kutset omandada.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Veebidisaini põhiprogrammid. Veebilehekülgede loomiseks kasutatavad programmid
 • Disain internetis: ülesanded, lähenemisviisid, otsused
 • Töötamine programmiga Adobe Photoshop
 • Lehekülgede elementide valik: tekst, taust, illustratsioonide värvilahendus. Komponeerimise eripärad
 • HTML ja JavaScript keelte alused
 • Illustratsioonide ettevalmistus. Formaadid JPEG, GIF, PNG: erinevused ja kasutamisvariandid
 • Sündmuste töötlemine, klassifikatsioon ja päritolu
 • Erinevate graafiliste elementide: skeemide, pealkirjade, raamide jmt ettevalmistuse eripärad
 • Taustapiltide loomine
 • Bännerite koostamine. Bännerreklaam
 • GIF-animatsiooni loomine. Keerulise disaini elemendid. Disaini väljatöötamisel kasutatavad võtted
 • Kujutiskaardi (Image Map) loomine

ÕPPEKAVA: vt. Veebidisaini koolitus

 

Registreerimine

Kontoritöö tarkvara kasutamise koolitus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1700 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel kasutab õppija tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitluste loomise programme; tunneb programmides kasutatavat terminoloogiat, interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid ja infovahetuse võimalusi.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • töötab failide ja kaustadega;
 • sisestab ja vormindab teksti;
 • kasutab efektiivselt tabelarvutusprogrammi ja muud kontoritarkvara;
 • koostab esitlusi ja teeb ettekannet;
 • leiab vajalikku informatsiooni ja edastab seda.

Sihtgrupp: aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov igapäevaselt arvutis efektiivselt töötada.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

 • Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste
 • Failihaldus
 • Tekstitöötlus
 • Tabelarvutus
 • Esitlus
 • Interneti kasutamine

ÕPPEKAVA: vt. Kontoritöö tarkvara kasutamise koolitus

 

Registreerimine

 

MS Exceli baaskoolitus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1700 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud põhjalikud teadmised ja praktilised oskused MS Exceli tabelarvutusprogrammi kasutamisest.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb MS Exceli töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
 • sisestab andmed ja teostab arvutusi tabeli andmetega MS Exceli keskkonnas;
 • tunneb valemeid ja kasutab arvutamiseks MS Exceli enamlevinud funktsioone;
 • visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega;
 • seadistab lehekülge ja teostab korrektselt tabelite ja diagrammide väljatrükki.

Sihtgrupp: arvuti tavakasutajad, kellel puudub varasem töökogemus tabelarvutusega või kelle töö nõuab Exceli kasutamist; kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov efektiivselt korraldada igapäevast arvutitööd.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus.

Õppesisu:

 • Rakenduse (MS Excel) kasutamine (töö arvutustabelitega, tööviljakuse tõstmine)
 • Lahtrid (lisamine ja valimine, redigeerimine ja sortimine, kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine)
 • Töölehtede haldus (read ja veerud, töölehed)
 • Valemid ja funktsioonid (aritmeetilised valemid, funktsioonid - SUM (summa), AVERAGE (keskmine), MINIMUM (miinimum), MAXIMUM (maksimum) jne.)
 • Vormindamine (arvud ja kuupäevad, sisu, joondus ja ääriseefektid)
 • Diagrammid (loomine, redigeerimine)
 • Väljundite ettevalmistamine (häälestus, kontroll ja printimine)

ÕPPEKAVA: vt. MS Exceli baaskoolitus

 

Registreerimine

 

Tarkvarasüsteemide testimise aluste koolitus

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 2100 eur.

Õppeaja kestus: 1,5 – 3 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Juri Bublikov - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); tarkvarasüsteemide testimine töötamiskogemus - 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel teab õppija tarkvara testimise põhimeetodeid ja oskab enda loodud rakenduse vajalikul määral testidega katta.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • tunneb testimise põhimõtteid, rahvuslikke ja rahvusvahelisi testimise standardeid;
 • koostab süsteemi testiplaani;
 • kasutab UI testide loomise raamistikke;
 • testib rakendusi ja automatiseerib testimist;
 • dokumenteerib testi tulemused vastavalt nõuetele.

Sihtgrupp: IKT-spetsialistid ja tarkvaraarendajad, kelle täiendõpe avardab nende võimalusi tööturul.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus, programmeerimisoskus.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus tarkvara testimisse
 • Testimise dokumentatsioon. Testimise plaan. Aruanne testimise kohta
 • Testimise tehnikad
 • Testimise tasemed. Tarkvara koodi testidega kaetuse kriteeriumid
 • Testimise tüübid. Funktsionaalne ja mittefunktsionaalne testimine
 • Mobiili-, veebirakenduste, lokaliseerimise ja turvalisuse testimine
 • Kasutajaliidese testimine (GUI)
 • Regressioonitestimine
 • Testimise automatiseerimine
 • Karjäärivõimalused tarkvarasüsteemide testimises

ÕPPEKAVA: vt. Tarkvarasüsteemide testimise aluste koolitus

 

Registreerimine

 

Interneti kasutamise koolitus

Õppekavarühm: Arvutikasutus 

Koolituse kogumaht on 50 akadeemilist tundi, millest 30 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (30 akad.t): 950 eur.

Õppeaja kestus: 1,5 nädalat – 1 kuu.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse tulemusel teab õppija töö eripärasid interneti võrgustikus, kasutab interneti võrgustiku ressursse efektiivselt ja turvaliselt.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • kirjeldab interneti võrgustiku tööpõhimõtteid;
 • rakendab turvalisuse meetmeid interneti kasutamisel;
 • kasutab interneti peamiseid ressursse ja teenuseid.

Sihtgrupp: aegunud oskustega tööealine rahvastik, algajad arvutikasutajad, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas, samuti täiskasvanud, kellel on soov tööturule naasta.

Õppe alustamise tingimused: nõuded puuduvad.

Õppesisu:

 • Arvutivõrgu mõiste. Interneti mõiste. Internetiühenduse võimalused
 • Ülevaade brauseritest. Interneti peamised veebilehed. Otsingusüsteemid
 • Internetiühenduse võimalused. Interneti teenuspakkujate otsing, pakkumiste analüüs
 • Internetiotsing: otsingusüsteemid, internetikataloogid
 • Meiliaadress. Failivahetus internetis
 • P2P võrgustik (partnervõrgud)
 • IP-telefoniside. Skype. Piiparid. Jututoad. IRC
 • Foorumid ja sotsiaalvõrgud
 • Mobiilne internet. Telefoni ja tahvelarvuti tarkvara
 • E-riik ja e-teenused. ID-kaardi kasutamine internetis
 • Rahalised operatsioonid internetis. Internetipangad. eBay, Paypal
 • Sotsiaalne sahkerdamine. Turvalisus internetis. Internetipettuste analüüs

ÕPPEKAVA: vt. Interneti kasutamise koolitus

 

Registreerimine

 

YouTube videokanali loomise koolitus

Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1700 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Eesmärk: 

Koolituse tulemusel on õppija omandanud põhjalikud teadmised ja oskused oma videokanali loomisest  ja selle kasutamisest YouTube’s.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • teab tunneb YouTube`s  videokanali loomise põhimõtteid ja eripärasid;
 • teab tehnikaid oma või ettevõtte kodulehe reklaamimiseks ja turustamiseks;
 • loob, haldab ja arendab oma videokanali YouTube`s.

Sihtgrupp: eraisikud, firmatöötajad,  firmajuhid, turundusjuhid, e-poe omanikud, müügijuhid ja niisama asjahuvilised nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks; kõik huvilised, kes oskavad kasutada internetti ja tunnevad huvi oma videokanali loomiseks YouTube’s.

Õppe alustamise tingimused: vajalik arvutikasutusoskus, interneti kasutusoskus.

Õppesisu:

 • YouTube võimaluste tutvustamine videokanali loomisel
 • Video-blogimine, selle põhimõtted ja eripärad
 • Oma videokanali loomine YouTube`s 
 • Videokanali loomiseks vajalikud vahendid ja reeglid
 • Videokanali graafika
 • Videoturundus ja reklaamimine
 • Oma või ettevõtte kodulehe edendamine videokanali abil YouTube`s 
 • Videokanali kustutamine YouTube`st

ÕPPEKAVA: vt. YouTube videokanali loomise koolitus

 

Registreerimine