Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Arvutikoolitused

Majandustegevusteate nr. 204278

 

Arvutikoolitused:

 • Arvutigraafika koolitus
 • 3D-Modelleerimise koolitus
 • Arvutil joonestamise koolitus, AutoCAD
 • Andmebaaside haldamise koolitus  
 • Operatsioonisüsteemide administreerimise koolitus
 • Programmeerimise alused. Java tarkvara koolitus
 • Veebiprogrammeerimise koolitus
 • Veebidisaini koolitus
 • Kontoritöö tarkvara kasutamise koolitus
 • Tarkvarasüsteemide testimise aluste koolitus
 • Interneti kasutamise koolitus
 • ANDROID mobiilirakenduste programmeerimise koolitus algajatele
 • YouTube videokanali loomise koolitus 

 

Arvutigraafika koolitus

Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Õppe kogumaht: 80 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1500 eur.

(Erikursus: 50 tundi, millest 30 akad. tundi on kontaktõpe  ja 20 akad. tundi iseseisev töö - 1000 eur.)

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Ivar Varm - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Arvutigraafika); kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus - 10 aastat.

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud põhjalikud teadmised vektor- ja rastergraafika kasutamise erinevusest ning praktilised oskused arvutigraafika tarkvara kasutamisest.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb vektor- ja rastergraafika olemust ja erinevust, rastergraafika põhiparameetreid ja nende omavahelisi seoseid, erinevaid graafika failivorminguid ja nende kasutamist, värvimudeleid ja nende kasutamise põhimõtteid, graafikatarkvara võimalusi ja erinevusi;
 • oskab luua ja ette valmistada graafikat erinevates meediumites kasutamiseks (ekraan, trükimeedia, video jne); 
 • valib vastavalt vajadusele sobiv failivorming ning kasutab algtasemel vähemalt ühte vektor- ja ühte rastergraafika programmi.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kellel on esmased ettekujutused graafikaprogrammidest;
 • inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • projekteerijad, sisekujundajad, disainistuudiote madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega töötavad inimesed nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: interneti kasutamine, avutid ia tarkvara kasutamine.

Õppesisu:

 • Tutvustamine kujutiste töötlemise põhiliste printsiipide, meetodite ja võtetega
 • Arvutigraafika maailm
 • Kujutiste kasutamine ja redakteerimine
 • Tekstimaterjalide töötlemine
 • Programmide seadistamine vastavalt oma nõuetele 

ÕPPEKAVA: vt. Arvutigraafika koolitus

 

Registreerimine

 

3D-Modelleerimise koolitus

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Õppe kogumaht: 80 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1500 eur.

(Erikursus: 50 tundi, millest 30 akad. tundi on kontaktõpe  ja 20 akad. tundi iseseisev töö - 1000 eur.)

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Ivar Varm - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Arvutigraafika); kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus - 10 aastat.

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud põhjalikud teadmised ja praktilised oskused 3D- modelleerimise tarkvara kasutamisest. 

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab algteadmised objektide modelleerimisest, valgustuse ja spetsefektide loomisest, interjööri disaini põhialustest;
 • on omandanud võtted interjööri ja animatsiooni disaini eripärade ja materjalide süvendatud uurimiseks, tunneb professionaalset modelleerimist;
 • tunneb paketi 3D Studio MAX põhilisi termineid, korraldusi ja redaktorid; multimeedia programmide arengusuundi;
 • oskab kasutada ruumiliste mudelide koostamist ja jooniste loomist bCAD ja ACAD kõikvõimalike seadmete abil, käsitada disaini- ja kirjastustegevust erinevatel aladel: PhotoShop, CorelDraw ja 3D STUDIO MAX programmide instrumentaalsete vahendite kasutamisel, töötada oma kompositsioonilise teose kallal alates algideest kuni selle realiseerimiseni, töödelda fotosid, kujundada reklaami.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • konstruktori- ja arhitektuurbüroodes, reklaamiagentuurides ja disainistuudiotes töötavad inimesed, kelle täiend- ja ümberõpe avardab nende võimalusi tööturul.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; 
 • teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: internet, kontoritöö tarkvara.

Õppesisu:

 • Üldteadmised ja tehniline info interface`st 
 • 3D-Modelleerimisel kasutatavad vahendid: Extrude, Lathe, Bevel ja Bevel Profile modifikaatorid ja nende tööpõhimõtted
 • OpenGL põhimõisted. OpenGL koht kolmemõõtmelise graafika ja visualiseerimise maailmas

ÕPPEKAVA: vt. 3D-Modelleerimise koolitus

 

Registreerimine

 

Arvutil joonestamise koolitus, AutoCAD

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Õppe kogumaht80 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1500 eur.

(Erikursus: 50 tundi, millest 30 akad. tundi on kontaktõpe  ja 20 akad. tundi iseseisev töö - 750 eur.)

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Ivar Varm - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Arvutigraafika); kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus - 10 aastat.

Žanna Kriger - Kõrgharidus (Euroülikool: Sisekujunduskunstnik), õpetamiskogemus - 12 aastat.

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud põhjalikud teadmised ja praktilised oskused bCAD ja ACAD tarkvara abil jooniste koostamisest, ruumilisest modelleerimisest ja ruumiliste mudelite kujutamise erinevatest metoodikatest. 

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab teadmisi ja oskusi bCAD ja ACAD tarkvara abil jooniste koostamise põhiinstrumentidest ja meetoditest, ruumilise modelleerimise (karkass-, pind- ja tahkekehalised mudelid) ja ruumiliste mudelite kujutamise erinevate metoodikatest;
 • oskab kasutada joonisel põhilisi geomeetrilisi kujundeid bCAD ja ACAD, lugeda keskmise raskusastmega joonist, koostada ruumilise mudeleid ja luua jooniseid kasutades kõik võimalikke seadmeid.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • erinevates projekteerimisvaldkondades töötavad insenerid (ehitus, arhitektuur, elektroonika, geodeesia, teedeehitus jne) nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon; 
 • teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: internet, kontoritöö tarkvara.

Õppesisu:

 • Kujutava geomeetria sisu ja eesmärk. Aksonomeetrilised projektsioonid. Põhiteoreem
 • Põhiandmed geomeetria joonise koostamiseks ja redakteerimiseks
 • Moondetegurid, seos nende vahel. Isomeetriliste ja dimeetriliste projektsioonide koostamine
 • Kujutav geomeetria ja masinagraafika. Detaili eskiis ja tööjoonis
 • Keermed, tingtähised ja kujutised 

ÕPPEKAVA: vt. Arvutil joonestamise koolitus, AutoCAD

 

Registreerimine  

 

Andmebaaside haldamise koolitus 

Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Õppe kogumaht: 100 tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (80 akad.t): 2000 eur.

Õppeaja kestus: 1,5 – 3 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Anton Garin - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); Süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus - 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus - 5 aastat.

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Eesmärk: Anda teadmised andmebaaside teoreetilistest alustest ning põhiteadmised ja praktilised oskused andmebaaside haldamiseks. Õpetada tundma andmebaaside struktuuri ja kasutamise võimalusi, andmete formaate, võtmete ja indeksite kasutamise põhimõtteid, päringute kasutamise põhimõtteid, võrgurakenduste erisusi, klient-server ja fail-server arhitektuuri erinevusi ja funktsioone, andmebaaside turvamise põhimõtteid.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: kontoritöö tarkvara.  

Õppesisu:

 • Andmebaasid. Andmebaaside põhifunktsioonid. Erinevad andmebaasid ja nende kasutusvaldkonnad 
 • Andmebaasimudelid. Hajusad andmebaasid. Objekt-orienteeritud andmebaasisüsteemid. Objekt-relatsioonilised andmebaasisüsteemid. Andmelaod ja andmevakad. Skeemid. Keeled. Administreerimine. Kasutajad. Andmebaasid ja XML, Internet. Normaliseerimine, normaalkujud. Semantilised mudelid  
 • Andmebaaside põhimõisted. Objektid, atribuudid, päringud, võtmed, unikaalne identifikaator. Seosed: 1:1, 1:M, M:M. Seoste ülekantavus. Atribuutide tüübid.
 • Andmebaaside arhitektuur. Objektid. Andmetüübid. Ajast sõltuvad andmed. Triggerid. Indeksid. Reeglid
 • Kasutajad. Kasutajate haldamine. Õigused. Rollid 

ÕPPEKAVA: vt. Andmebaaside haldamise koolitus 

 

Registreerimine

 

Operatsioonisüsteemide administreerimise koolitus

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Õppe kogumaht: 80 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1500 eur.
 
Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Anton Garin - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); Süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus - 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus - 5 aastat.

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Anda teadmised operatsioonisüsteemide ja failisüsteemi põhimõistetest, erinevate operatsioonisüsteeme ning failide haldamise põhimõtetest. Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste omandamine operatsioonisüsteemide administreerimiseks.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: arvutid ja tarkvara kasutamine.

Õppesisu:

 • Operatsioonisüsteemi mõiste ja kujunemine. Operatsioonisüsteemide ajalugu ja tüübid
 • Arvutisüsteemide struktuurid ja operatsioonisüsteemi funktsioonid
 • Operatsioonisüsteemi peamised ülesanded ja komponendid
 • Seadmeajurite olemus. Riist- ja tarkvaraliste ressursside haldus

ÕPPEKAVA: vt. Operatsioonisüsteemide administreerimise koolitus

 

Registreerimine
 
 

Programmeerimise alused. Java tarkvara koolitus

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Õppe kogumaht:  80 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1500 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Anton Garin - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); Süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus - 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus - 5 aastat.

Marina Vigant - Kõrgharidus (Voroneži Pedagoogiline Ülikool: Matemamaatika, informaatika ja arvutustehnika õpetaja); infosüsteemide kasutamise spetsialist; Java, C# õpetamise kogemus - 15 aastat.

Eesmärk: Anda teadmised programmeerimisega seotud mõistetest ja enamkasutatavate algoritme ja andmestruktuure kasutamisest.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • vähemalt keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: algoritmid ja andmestruktuurid, arvutid ja tarkvara kasutamine.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus programmeerimisse. Ülevaade programmeerimiskeeltest
 • Andmetüübi mõiste. Lihtsate andmetüüpide kasutamine. Muutujad ja konstandid
 • Struktuurprogrammeerimise mõiste. Alamprogramm. Andmetüüpide ühilduvus, andmete teisendamine
 • Moodul Graph. Graafilise reziimi initsialiseerimine
 • Rekursiivsed algoritmid. Moodulid (units). Mooduli struktuur. Mooduli kasutamine põhiprogrammis. Kasutajamoodulite ja kataloogide loomine 

ÕPPEKAVA: vt. Programmeerimise alused. Java tarkvara koolitus

 

Registreerimine

 

Veebiprogrammeerimise koolitus

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Õppe kogumaht: 80 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1500 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Anton Garin - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); Süsteemi ja arvutivõrgu administreerimine töötamiskogemus - 10 aastat; Java, C# õpetamise kogemus - 5 aastat.

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud programmeerimisalased teadmised ja oskused programmeerimiskeele PHP kasutamisest. 

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab programmeerimisalased teadmised;
 • teab ja tunneb programmeerimiskeele PHP baasil, PHP keele ning üldist programmeerimisterminoloogiat ja PHP keele kasutamise printsiipe;
 • teab ja tunneb PHP keele võimalusi, piiranguid ning kasutusala, PHP süntaksit ja standardseid funktsioone, võtteid SQL kasutamiseks PHP keskkonnas, regulaaravaldisi, SQL päringuid;
 • oskab määrata rolled ülesande täitmises: PHP, SQL, Markup keeled, Javascript, interneti protokollid, HTTP serveri seadistamine, PHP filtri häälestamine, failisüsteem, SQL serveri häälestamine;
 • oskab kasutada SSL, SSH ja CryptoAPI tarkvara andmete kaitsmiseks, kasutada PHP programmeerimise keskkonda Windows ja Unix operatsioonisüsteemides, lugeda, kirjutada, siluda ja dokumenteerida programmkoodi, luau PHP keskkonnas ühendus andmebaasiga ja käivitada SQL lauseid, kasutada PHP keskkonnas SQL päringute tulemusi.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • infotehnoloogia osakondades töötavad inimesed, tarkvaraarendajad ja töötajad, kes vastutavad ettevõtte internetilehekülje arendamise eest nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: avutite riist- ja tarkvara alused, algoritmide ja HTML-i alused.

Õppesisu:

 • PHP programmeerimiskeele alused
 • Loogilised operaatorid
 • Funktsioonid PHPs
 • Massiivid

ÕPPEKAVA: vt. Veebiprogrammeerimise koolitus

 

Registreerimine

 

Veebidisaini koolitus

Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Õppe kogumaht: 80 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1500 eur.

(Erikursus: 60 tundi, millest 40 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö - 1200 eur.)

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Ivar Varm - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Arvutigraafika); kogenud spetsialist (disain, veebidisain, reklaam, polügraafia, animatsioon, videotöötlus, projektijuht), õpetamiskogemus - 10 aastat.

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud põhjalikud teadmised ja praktilised oskused WEB-lehekülje koostamise põhimõtetest ja olemasolevast tarkvarast. 

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb WEB-lehekülgede loomise võtteid, WEB-sõlmedega töötamisel kasutatavaid kaasaegseid tehnoloogiaid ja tarkvara;
 • teab WEB-lehekülje koostamise põhiprintsiipe ja kasutatavat tarkvara;
 • oskab kasutada lehekülgede loomiseks standardšabloneid, kasutada graafilisi redaktoreid ning kasutada lehekülgede loomiseks programmeerimiskeeli HTML ja JAVA SCRIPT.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kellel on soov veebidisaineri ja/või veebiarendaja oskusi omandada;
 • inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • veebiarendajad ja -projektijuhid, kes soovivad tõsta tööefektiivsust uute meetodite tundmise tõttu, inimesed, kes töötavad disainistuudiotes, disaini- ja sisekujunduse ala töötajad.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • teadmisi ja oskusi jargmistes valdkondades: internet, arvutid ja tarkvara kasutamine.

Õppesisu:

 • WEB-disaini põhiprogrammid. WEB-lehekülgede loomiseks kasutatavate programmide klassifikatsioon
 • Fikseeritud parameetritega maketi loomine. Disain Internetis: ülesanded, lähenemisviisid, otsused. Fikseeritud laiusega lehekülgede disain. Õnnestunud ja äpardunud lehekülgede näited. “Ohutu WEB-palitri” mõiste
 • Lahenduste ja lähenemisviiside analüüs Inerneti valmislehekülgede eeskujul

ÕPPEKAVA: vt. Veebidisaini koolitus

 

Registreerimine

 

Kontoritöö tarkvara kasutamise koolitus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppe kogumaht: 80 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1500 eur.

(Erikursus: 50 tundi, millest 30 akad. tundi on kontaktõpe  ja 20 akad. tundi iseseisev töö - 1000 eur.)

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Eesmärk: 

Koolituse lõpuks on õppija omandanud põhjalikud teadmised ja praktilised oskused   tekstitöötluse-, tabelarvutuse ja esitluse loomise programme ning nende tööpõhimõtteid, programmides kasutatavat terminoloogiat, interneti otsingumootoreid, infootsingu põhimõtteid, infovahetuse võimalusi.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab töötada failide ja kaustadega;
 • oskab teksti sisestada ja vormindada;
 • oskab kasutada tabelarvutusprogrammi;
 • oskab luua esitlusi ja  teha ettekannet;
 • oskab kasutada efektiivselt kontoritarkvara võimalusi;
 • oskab leida vajaminevat informatsiooni ja seda edastada.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • aegunud oskustega tööealine elanikkond;
 • algajad arvutikasutajad ja täiskasvanud, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas;
 • kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne), kellel on soov efektiivselt korraldada igapäevast arvutitööd.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • kursusele registreerumine.

Õppesisu:

 • Ülevaade personaalarvutite tarkvarast. Operatsioonisüsteemi mõiste
 • Failihaldus
 • Tekstitöötlus
 • Tabelarvutus
 • Esitlus
 • Interneti kasutamine

ÕPPEKAVA: vt. Kontoritöö tarkvara kasutamise koolitus

 

Registreerimine

 

 

Tarkvarasüsteemide testimise aluste koolitus

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Õppe kogumaht: 100 tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (80 akad.t): 2000 eur.

Õppeaja kestus: 1,5 – 3 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Juri Bublikov - Kõrgharidus (Arvutikolledž: Programmeerija); tarkvarasüsteemide testimine töötamiskogemus - 15 aastat; õpetamiskogemus - 10 aastat.

Eesmärk:

Koolituse lõpuks on õppija omandanud tarkvara testimise põhimeetodeid ja oskab enda loodud rakenduse vajalikul määral testidega katta.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • kirjeldab testimise põhimõtteid, rahvuslikke ja rahvusvahelisi testimise standardeid;
 • koostab süsteemi testiplaani;
 • kasutab UI testide loomise raamistikke;
 • testib rakendusi ja automatiseerib testimist;
 • dokumenteerib testi tulemused õppe- ja inglise keeles.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • aegunud oskustega tööealine elanikkond;
 • IKT-spetsialistid ja tarkvaraarendajad, kelle täiendõpe avardab nende võimalusi tööturul.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades: arvutikasutusoskus, programmeerimisoskus.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus tarkvara testimisse
 • Testitüübid ja testimismeetodid. Tarkvaranõuete analüüs
 • Testimise dokumentatsioon. Testimise plaan. Aruanne testimise kohta
 • Testimise tehnikad.
 • Testimise tasemed. Tarkvara koodi testidega kaetuse kriteeriumid
 • Testimise tüübid. Funktsionaalne ja mittefunktsionaalne testimine
 • Kasutajaliidese testimine (GUI). Veebirakenduste testimine
 • Regressioonitestimine 

ÕPPEKAVA: vt. Tarkvarasüsteemide testimise aluste koolitus

 

Registreerimine

 

 

Interneti kasutamise koolitus

Õppekavarühm: Arvutikasutus 

Õppe kogumaht:  50 tundi, millest 30 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (30 akad.t): 750 eur.

Õppeaja kestus: 1,5 nädalat – 1 kuu.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Eesmärk: 

Tutvustada õppijatele töö eripärasid Interneti võrgustikus, õpetada Interneti võrgustiku ressursside efektiivselt kasutada, anda vajalikud teadmised kasutaja võrguturvalisusest.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab Interneti võrgustiku tööpõhimõtteid;
 • mõistab ja rakendab turvalisuse meetmeid Interneti kasutamisel;
 • teab ja oskab kasutada Interneti peamiseid ressursse ja teenuseid.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • aegunud oskustega tööealine elanikkond;
 • algajad arvutikasutajad, kes on huvitatud oma teadmiste ja oskuste arendamisest antud valdkonnas ja täiskasvanud, kellel on soov tööturule naasta.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • kursusele registreerumine.

Õppesisu:

 • Arvutivõrgu mõiste. Interneti mõiste. Internetiühenduse võimalused
 • Ülevaade brauseritest. Interneti peamised veebilehed. Otsingusüsteemid
 • Internetiühenduse võimalused. Interneti teenuspakkujate otsing, pakkumiste analüüs
 • Internetiotsing: otsingusüsteemid, internetikataloogid
 • Elektronpost. Failivahetus internetis
 • P2P võrgustik (partnervõrgud)
 • IP-telefoniside. Skype. Piiperid. Jututoad. IRC
 • Foorumid ja sotsiaalvõrgud
 • Mobiilne internet. Telefoni ja tahvelarvuti tarkvara
 • E-riik ja e-teenused. ID-kaardi kasutamine internetis
 • Rahalised operatsioonid internetis. Internetipangad. E-bay, Paypal
 • Sotsiaalne sahkerdamine. Turvalisus internetis. Internetipettuste analüüs

ÕPPEKAVA: vt. Interneti kasutamise koolitus

 

Registreerimine

 

 

ANDROID mobiilirakenduste programmeerimise koolitus algajatele

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Õppe kogumaht: 60 tundi, millest 40 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (40 akad.t): 1200 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 1 kuu.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Elena Shvartsman - Kõrgharidus (Taškendi Riiklik Ülikool: Rakendusmatemaatika ja mehaanika diplom); Software Developer töötamiskogemus - 16 aastat; Java, C#, С++ õpetamiskogemus - 19 aastat.

Eesmärk: 

Tutvustada Android platvormile tarkvara arendamise aluseid ja selle avaldamise protsessi Google Play vahendusel, anda ülevaade rakenduste arhitektuurist ja ülesehituse aluspõhimõtetest, õpetada, kuidas rakendada neid teadmisi praktikas.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab arendusprotsessi aru saada ja kontrollida;
 • oskab luua oma rakendusi ning avaldada Google Play-s.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • aegunud oskustega tööealine elanikkond;
 • IKT-spetsialistid, tarkvaraarendajad;
 • inimesed, kes soovivad omandada oskused mobiilirakenduste valmistamiseks ja/või oma tegevusvaldkonda vahetada. 

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades: arvutikasutus- ja programmeerimisoskus vähemalt algtasemel.

Õppesisu:

 • Sissejuhatus Android platvormi
 • Android rakenduse struktuur
 • Vajalike tööriistade paigaldamine ja seadistamine
 • Kasutajaliidese loomine, ekraanide põhiparameetrid, konteinermaketid ja komponendid
 • Menüüd ja dialoogid Androidis, alammenüüde loomine, oma dialoogakna loomine
 • Collection Androidis. Activity ja klass Intent, töö standardrakendustega, rakenduse klassi ümberdefineerimine
 • Andmete säilitamine Androidis, Töö sisemise (kaitstud) mäluga, Töö failidega mälukaardil
 • Fragmendid ja töö veebis, töö HTTP protokolliga Androidis, näide veebikliendi rakendusest, kokkuvõte

ÕPPEKAVA: vt. ANDROID mobiilirakenduste programmeerimise koolitus algajatele

 

Registreerimine

 

YouTube videokanali loomise koolitus

Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Õppe kogumaht: 80 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1500 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitajad:

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Eesmärk: 

Koolituse lõpuks on õppija omandanud põhjalikud teadmised ja oskused oma videokanali loomisest  ja selle kasutamisest YouTube’s.

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab ja tunneb YouTube`s  videokanali loomise põhimõtteid ja eripärasid;
 • omab teadmisi videoturunduse põhialustest, sihtturu valikust ja turundusmaterjalide loomisest;
 • omab süsteemset ülevaadet reklaamiprotsessist, reklaamitegevuse ning reklaamiloome ja - kujunduse põhimõtetest; oskab analüüsida turundussituatsioone; teab tehnikaid oma või ettevõtte kodulehe reklaamimiseks ja turustamiseks;
 • on omandanud vajalikud teadmised ja praktilised oskused oma videokanali loomiseks YouTube`s.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • eraisikud, firmatöötajad,  firmajuhid, turundusjuhid, e-poe omanikud, müügijuhid ja niisama asjahuvilised nende täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks;
 • kõik huvilised, kes oskavad kasutada internetti ja tunnevad huvi oma videokanali loomiseks YouTube’s.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • põhiharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades: interneti kasutamine.

Õppesisu:

 • YouTube võimaluste tutvustamine videokanali loomisel
 • Video-blogimine, selle põhimõtted ja eripärad
 • Oma videokanali loomine YouTube`s 
 • Videokanali loomiseks vahalikud vahendid ja reeglid
 • Videokanali graafika
 • Videoturundus
 • Oma või ettevõtte kodulehe edendamine videokanali abil YouTube`s 
 • Videokanali kustutamine YouTube`st

ÕPPEKAVA: vt. YouTube videokanali loomise koolitus

 

Registreerimine