Tähelepanu!

 


Koolis tegutsevad hommikused, päevased ja õhtused rühmad.


Helista või kirjuta ja küsi lisa!  


 

Vt. Koolituskalender

 
Arvutikoolitus algajatele

Majandustegevusteate nr. 204278


 

Õppekavarühm: Arvutikasutus 

Õppe kogumaht: 80 tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe  ja  20 akad. tundi iseseisev töö.

Koolituse maksumus (60 akad.t): 1500 eur.

Õppeaja kestus: 2 nädalat – 2 kuud.

Õppekeel: vene keel.

Koolitaja: 

Victor Ustich - Kõrgharidus, magistrikraad (Kaliningradi Tehnika Instituut: Automatiseerimise insener-elektromehaanik; International University of Social Sciences LEX: Supporting Microsoft Windows Core Technologies); kutseõpingud – informaatika, arvuti tarkvara, e-õpe; õpetamiskogemus - 20 aastat.

Sergei Grigorjev - Kõrgharidus (Riia tsiviillennunduse inseneride instituut: Raadioinsener); süsteemi, arvutivõrgu ja kodulehekülje administreerimine töötamiskogemus - 20 aastat; õpetamise kogemus - 10 aastat.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud põhjalikud teadmised ja praktilised oskused arvuti ja tarkvara kasutamisest.  

Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb Windows süsteemi;
 • teab operatsioonisüsteemi Windows ja arvutiviiruse eest kaitsmise meetodeid;
 • töötab töö failide ja töövihikutega Windows süsteemis;
 • töötab elektroonsete tabelitega Microsoft Excel, kasutab tekstiredaktorit Microsoft Word, kasutab Microsoft Power Point programmi.

Sihtrühm ja selle kirjeldus:

 • inimesed, kellel on väike praktiline arvutikasutamise kogemus;
 • algajad arvutikasutajad, kellel on soov efektiivselt korraldada igapäevast arvutitööd;
 • inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi;
 • kontoritöötajad (personalijuhid, raamatupidajad, sekretärid jne) täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks.

Nõuded õpingute alustamiseks:

 • Nõutav baasharidus;

Õppesisu:

 • Ülevaade kaasaegsetest personaalarvutitest
 • Ülevaade personaalarvutite komponentidest ja lisaseadmetest
 • Ülevaade personaalarvutite tarkvarast
 • Operatsioonisüsteemi mõiste
 • Töötamise alused operatsioonisüsteemiga Windows: töölaud, töölaua omadused, töö akendega, töö prügikastiga
 • Töö kaustade ja failidega: loomine, säilitamine, ümberpaigutus, ümbernimetamine, otsing, eemaldamine, ennistamine
 • Töö Windowsi peamenüüga: programmid, dokumendid, otsing, häälestus
 • Töö tekstiredaktoriga MS Word: tööriistaribad, tekstitöötlus, tabelid, nimekirjad, pildid ja sümbolid, dokumenti printimine
 • Töö tabeliredaktoriga MS Excel: tööriistaribad, lehed, tabelid, pesad ja tekstitöötlus, valemid, diagrammid, dokumenti printimine
 • Presentatsiooni loomine programmis MS Power Point: töö alustamine MS PowerPoint programmis, uue slaidi lisamine, slaidide täiendamine, slaidi kopeerimine, slaidide järjekorra muutmine, teksti ja pildi lisamine slaidile, slaidi kustutamine, esitluse salvestamine
 • Töö võrkudega (Internet Explorer)
 • Töö e-postiga

ÕPPEKAVA: vt. Arvutikoolitus algajatele

 

Registreerimine